Visma Økonomioversikt.

Gjør deg klar for en ny måte å rapportere på. Visma Økonomioversikt gjør det enkelt å dele informasjon med nøkkelpersoner, ledelse og styre i bedriften det føres regnskap for. Med direkteintegrasjon med Visma eAccounting er det kun få tastetrykk som kreves for å publisere resultat- og balanserapporter til en sikker portal beskyttet av brukernavn og passord. Du styrer selv hvem som skal ha tilgang.

Visma Økonomioversikt  

Rapportering gjort enkelt.

  • Lag budsjett for dine klienter basert på fjorårets regnskap
  • Forståelig grafikk kombinert med drill-down-rapporter
  • Mobil og nettbrett tilpasset

Visma Økonomioversikt er designet for at det skal være enkelt å forstå tallene eller finne de bakenforliggende posteringene. I alle rapporter kan du drille deg helt ned til bilaget med tilhørende skannet bilag. Du kan lage budsjett basert på tall som allerede ligger i Visma Økonomioversikt med dine klienter. Startskjermen gir deg en forståelig grafisk fremstilling over de viktigste måleparameterne og gir deg raskt et innblikk i utviklingen av bedriften. Egen notatfunksjon gjør det enkelt å legge til kommentarer og ekstra informasjon.

 

Alle som trenger kan få tilgang.

Visma Økonomioversikt prises per firma og ikke bruker. Det betyr at alle brukere som trenger tilgang kan få det, uavhengig om de har tilgang til Visma eAccounting eller ikke. De samme strenge kravene til passordbeskyttelse, backup og sikkerhet gjelder for Visma Økonomioversikt som for øvrige tjenester på Visma Online.

Visma Økonomioversikt tilpasser seg automatisk alle enheter - rapporter og grafikk ser like bra ut på en telefon som på en PC. Rapporter er derfor alltid tilgjengelig uansett hvor du måtte befinne deg.