Bokføringseksempler

Person som skriver på en blokk

Kom i gang med bokføring

Det kan være vanskelig å komme i gang med bokføring når man aldri ha gjort det før, derfor har vi laget noen eksempler på bokføring du kan se på slik at du kan se hvordan det skal gjøres. 

Bokføringseksempel 1:

Du har kjøpt arbeidshansker til firmaet og får en leverandørfaktura fra Olsens Arbeidsklær.

Faktura  
Arbeidshansker 430,00
Moms 107,50
Sum 537,50

Hvis du f.eks har en faktura som ser ut som eksemplet over kan du bokføre dette på denne måten:

Konto Kontonavn Debet Kredit
2400 Leverandørgjeld   537,50
6570 Arbeidsklær 430,00  
2710 Inngående mva høy sats 107,50  
Sum   537,50 537,50

TIPS: Lurer du på hvilken konto du skal bruke? Sjekk ut vår kontohjelp.

Hvordan bokfører du når leverandørfakturaen er betalt?

Når leverandørfakturaen er betalt, må pengene bokføres vekk fra bankkontoen og gjelden til leverandøren må bokføres vekk fra leverandørgjeld. Siden all regnskap må ha et bilag som bekrefter transaksjonen, må du ha grunnlag for selve betalingen. Det kan for eksempel være en utskrift av kontoutskriften din med betalingen fra nettbanken. Du kan i stedet lagre informasjonen elektronisk, for eksempel i PDF-format. Husk deretter å lagre filen med et navn som inneholder bekreftelsesnummeret som regnskapsposten mottar i regnskapsprogrammet, slik at det er enkelt å finne det etterpå.

Vi antar at det er leverandørfakturaen i forrige eksempel som nå er betalt. Når du har fått informasjonen om at betalingen er utført, foretar du en ny bekreftelse i regnskapsprogrammet og legger ut som følger:

Som bekreftelsesdato angir du dagen pengene ble trukket fra kontoen din.

Konto Kontonavn Debet Kredit
2400 Leverandørgjeld 537,50  
1920 Bankkonto   537,50

Bokføringseksempel 2:

Hvordan legger du inn kontantkjøp av kulepenner?

Når du kjøper noe kontant, bokfører du nesten på samme måte som når du bokfører en leverandørfaktura. Du bytter bare kontoen mot kontoer som skal betales, fordi pengene har redusert kontanter i stedet for at gjelden har økt. Men husk at kontanttransaksjoner krever at du legger ut neste virkedag, da de ikke er inkludert i reglene om retten til å utsette utsendelsen. Det er vanligvis klokest å bruke selskapets kredittkort i stedet for å unngå strengere regler. Hvis du fortsatt har kontanter, kan du ha en liten kassabok i kassaapparatet der du legger ut datoen, hva kjøpet refererer til, beløp og merverdiavgift. Deretter kan du vente med å legge inn kjøpet i regnskapssystemet ditt til du legger ut det andre.

Vi sier at du kjøpte kulepenner i kontanter for 100 NOK. Av det var 20 NOK merverdiavgift. Slik legger du inn i regnskapsprogrammet: 

Konto Kontonavn Debet Kredit
1900 Kontanter   100,00
6800 Kontorrekvisita 80,00  
2710 Inngående mva høy sats 20,00  
Sum   100,00 100,00

Bokføringseksempel 3:

Hvordan bokfører jeg kundefakturaer? Når du sender en kundefaktura, må den bokføres slik at det ser ut til at du har mottatt en inntekt i selskapet og at du har krav på kunden. Moms på kundefakturaen må bookes som en forpliktelse overfor den norske skatteetaten for å bli spart til det er på tide å gjøre en momsoppgave.

I dette eksemplet har kunden kjøpt nye dekk til bilen sin og fått hjelp til å sette dem på. Du sender en faktura til kunden som inneholder denne informasjonen:

  • 4 stykk maskiner á 1200 kr 4800,00
  • Montering kr 400,00
  • Moms 25% på 5200 kr 1300,00
  • Sum 6500,00

Det skal du bokføre slik:

Konto Kontonavn Debet Kredit
1500 Kundefordringer 6500,00  
3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats   4800,00
3020 Salgsinntekt tjenester, høy sats   400,00
2700 Utgående mva, høy sats   1300,00
Sum   6500,00 6500,00

Du er kanskje også interessert i

 
Visma eAccounting på Facebook Visma eAccounting på Instagram Visma eAccounting på YouTube Visma eAccounting på Linkedin

© Visma eAccounting AS 2022
Karenslyst allé 56, 0277 Oslo