Praktiske guider til småbedrifter.

Bokføring for nybegynnere


Skattemyndighetene stiller strenge krav til bokføringen i en bedrift, enten den er liten eller stor. Regnskapet og bokføringen er grunnlaget som viser den økonomiske statusen i bedriften din.

Mange velger å engasjere en autorisert regnskapsfører for å jobbe med bokføring, men det er også fullt mulig å gjøre jobben selv. Hovedpoenget er at du til enhver tid har full kontroll med hva som går inn og ut av penger i foretaket ditt.

I denne gratis guiden får du et lite innblikk hva det vil si å føre regnskap, og hva som ligger til grunn for det.

Last ned gratis guide

Lær mer om:
  • Budsjett
  • Fakturering
  • Regnskap og bokføring
  • Selve bokføringen
  • Merverdiavgift