Smart omsorg med digitale løsninger gir bedre hjemmetjenester

Bergen kommune

Landets ledende kommune innen digitalisering av helsetjenester realiserer stadig nye gevinster med moderne og smart omsorg.

I denne artikkelen kan du lære mer om tre konkrete digitale prosjekter i hjemmetjenesten: mobil omsorg, elektroniske låser og digital dialog med brukere og pårørende.

Store helseutfordringer

Bergen kommune - Alette Hilton
Alette Hilton i Bergen kommune

Men først litt om bakgrunnen. For gode digitaliseringsprosjekter i en kommune skal gjøre hverdagen enklere og bedre for både innbyggerne og de ansatte. Og de skal ruste kommunen for framtidig vekst i omfanget av flere, og nye, arbeidsoppgaver - uten nevneverdige utsikter til tilsvarende økte budsjettrammer. Hvordan gjøre mer for flere, for mindre penger? Og hvilken rolle skal teknologien spille i dette?

- Helsesektoren - ikke bare i Bergen, men i hele landet - har store utfordringer med å være bærekraftig i framtiden, rett og slett å opprettholde velferdsmodellen. Rent konkret så vi det her i Bergen for noen år tilbake, med blant annet svært negative regnskapstall innen helse, sier programleder for Smart omsorg, Alette Hilton Knudsen.

800 millioner mer – eller effektivisere?

Knudsen opplyser at over 30 % av kommunens totalt utgifter går til helse og omsorg. Hvis utviklingen fortsetter, så vil Bergen i 2026 ha behov for 800 millioner flere helsekroner. Dét er et krevende scenario.

- Så da må vi rett og slett bli mer effektive for å kunne gi byens innbyggere helse og omsorgstjenester. Og dét er bakgrunnen for at vi driver programmet Smart omsorg, som er en paraply for mange prosjekter, hvor digitalisering er en viktig del.

Hvordan ”selge inn” digitaliseringen?

Noe av det viktigste de har gjort innen dette arbeidet er å stille seg spørsmålet om hvordan de skal «markedsføre» en rekke prosjekter som skal skape endringer og realisere gevinster. For dette er jo ikke noe som akkurat selger seg selv ovenfor ansatte og brukere. Derfor har Knudsen og hennes kolleger hele tiden måttet være tydelige på hva som er formålet med dette arbeidet.

- Og det er å sørge for at alle fortsatt får de tjenestene de har krav på, samtidig som våre ansatte opplever at de har gode arbeidsdager. Da kan vi ikke si til for eksempel sykepleierne i hjemmetjenesten eller på et sykehjem at de må løpe enda fortere for at vi skal ha høyere effektivitet. Dermed blir vi nødt til å stadig finne nye måter å jobbe smartere på. Altså hvordan kan vi effektivisere den tiden som vi ikke bruker sammen med brukerne, påpeker Knudsen.

Effektivisere tidstyvene, ikke tiden med brukerne

Det første digitale prosjektet Hilton ønsker å dele handler om de hjemmebaserte tjenestene, som opplevde at for mye tid ble brukt til dobbeltregistreringer og unødig administrasjonsarbeid på kontoret.

- Tidligere måtte pleierne ta ut arbeidslistene på pasientene manuelt, og hvis det var endringer hadde de ingen muligheter til å sjekke og oppdatere opplysningene i journalsystemet. Da måtte de tilbake til kontoret, og så til brukeren igjen. Det trenger de ikke nå på grunn av den mobile plattformen, og det er her vi sparer tid og høyner kvaliteten på tjenesten fordi pleierne kan hente ut relevante og oppdaterte opplysninger der og da.

Digitale nøkler – enklere hverdag

Det andre digitale prosjektet i Bergen kommune består i å skifte ut 5200 låser med elektroniske låser. Dette er mulig fordi den sentrale løsningen fra Visma blant annet kan kommunisere med integrerte enheter koplet til nettet, det såkalte ”internet of things”. Dermed blir det mulig å administrere tilgangen til hver enkelt lås på en smart og automatisert måte.

Det er bare de kommunalt ansatte som skal til den aktuelle brukeren den aktuelle dagen som får tilgang. Slik sett er det tryggere for brukerne. Det gjør det også enklere å dokumentere hvem som har vært hos hver enkelt bruker av hjemmetjenesten, og når besøket fant sted.

- Hensikten med dette digitaliseringsprosjektet er også effektivisering og mindre administrasjon. De ansatte i hjemmetjenesten slipper å administrere og gå rundt med store nøkkelknipper. Og vi fjerner nok en grunn til at de må inn på kontoret eller basen for å hente nøkler, hvis de har fått feil nøkler, har glemt noen eller det skjer endringer i hvilke brukere de skal besøke i løpet av arbeidsdagen, forklarer Knudsen.

Digital dialog – økt opplevd kvalitet

Det tredje nye digitaliseringsprosjektet Bergen kommune er i gang med sammen med Visma er muligheten for å kommunisere på e-post og SMS. Og nok en gang er det hensynet til brukerne og de ansatte som står først.

- Dette går akkurat på det å få en bedre kommunikasjon med pårørende og brukerne av hjemmetjenestene. De får bedre muligheter til å si fra til oss om det er noe. Kanskje man vil avlyse et oppdrag. Kanskje man vil reise bort en helg med familien. Vi, på vår side, opplever også bomturer, at vi kommer til døra og så er det ingen hjemme.

- Jeg tror helt klart at slike løsninger kan bidra til at brukerne opplever seg mer sett og forstått. Når du får beskjed om at noen er forsinket til en avtale, så opplever du det klart bedre enn om du blir sittende å vente uten å vite noe. Da føler du deg nedprioritert. Mens en enkel SMS kan gjøre en viktig forskjell. Dette er en løsning som helt klart vil øke den opplevde kvaliteten på tjenestene vi yter til våre innbyggere, i tillegg til at den vil forenkle hverdagen for våre ansatte, og dermed gi sitt bidrag til å effektivisere ressursbruken i kommunen.

Hvordan komme videre med digitaliseringen?

For de kommunene som ikke har like store programmer for digitalisering og omstilling, kan Hilton fortelle at prosjektene kommer i stand i en løpende dialog mellom den teknologien som leverandører som Visma kan tilby og de behovene som kommunen selv definerer gjennom prosesskartlegging. Og, sist men ikke minst, er det viktig å inkludere brukerne i utviklingen av nye digitaliseringsprosjekter.

- Du må få både innbyggerne og de ansatte med på laget for å lykkes med digitalisering, avslutter Alette Hilton Knudsen, programleder for Smart omsorg i Bergen kommune.

Digitaliseringsguiden for kommunal sektor

 

Råd og tips for enkle
skritt mot en mer digital kommune

Ønsker du å få noen gode tips om digitalisering og gevinstrealisering, fyll ut feltene nedenfor for å laste ned digitaliseringsguiden.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Ønsker du nyttige tips om digitalisering og gevinstrealisering innen kommunal sektor?

dokument ikonLast ned

team ikon

Visste du?

Svarene de ansatte i Bergen kommune ga da de ble spurt om hvilke gevinster de opplever at Mobil Omsorg gir:
  • Bedre informasjon om pasienter 88,9 %
  • Enklere å dokumentere 66,7 %
  • Kortere rapporteringsmøte 52,8 %
  • Bedre dokumentasjon 52,8 %
  • Bedre kvalitet i tjenesten 47,2 %
  • Mindre stress for ansatte 30,6 %
  • Mer ro i pausene for de ansatte 30,6 %
  • Bedre tid til hver pasient 13,9 %

Klikk for å dele innhold
 

Har du spørsmål om digitalisering i din kommune?

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Vismaløsning, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.