IT i praksis

Norges digitale tilstand er styrket

Rambøll Management Consulting utgir "IT i praksis" i samarbeid med IKT-Norge, Dataforeningen og Visma. "IT i praksis" er en av de mest omfattende og viktige undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT i både private og offentlige virksomheter.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for debatten om den videre IT-utviklingen i Norge, både i offentlig og privat sektor. Samtidig vil "IT i praksis" være et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere i deres daglige arbeid med IT.

Visma ønsker å bidra inn i debatten, og vil spesielt sette fokus på digitalisering i offentlig sektor. Vi er en ledende IKT-aktør innen kommunesektoren og arbeider daglig med digitalisering sammen med norske kommuner. Vi er opptatt av kommunereformen og digitalisering må sees i sammenheng, og har derfor laget egne websider for begge disse temaene, kommunereform og digitalisering.

 

IT I PRAKSIS 2017

Norges digitale status

2017 innebærer en milepæl og hovedsatsningsområder for å øke digitaliseringstempoet.  

Les referatet

IT i praksis 2016 rapport cover

 

Fornye og forbedre offentlig sektor

IT i praksis ble lansert for 9. gang den 24. august 2016, med statsråd Jan Tore Sanner i spissen. Her er referat fra møtet.

Har du spørsmål om digitalisering i din kommune?

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Vismaløsning, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.