Program

Velkommen og første funn fra IT i praksis 2020
Morten Skodbo, Rambøll Management Consulting og Fredrik Syversen, IKT-Norge

Koronakrisen – digital transformasjon over natta? Samtale om funn fra IT i praksis 2020
Statssekretær Paul Chaffey med innlegg, Bjørn Arild Gram (Sp) og Liv Freihow (IKT-Norge)

Ordstyrer: Lars van Marion, Rambøll Management Consulting

Spørsmål fra publikum

Innledning - samarbeid i krisetid
Lars van Marion, Rambøll Management Consulting

Samtale - samarbeid i krisetid
Hilde Tonne (Rambøll/Forskningsrådet), Torbjørn Pedersen (Lillestrøm kommune) og Leif Arne Brandsæter (Visma)

Ordstyrer: Lars van Marion, Rambøll Management Consulting

Avslutning
Rambøll Management Consulting

Har du et spørsmål?