Norges digitale tilstand

Rambøll Management Consulting utgir "IT i praksis" i samarbeid med IKT-Norge, Dataforeningen og Visma. "IT i praksis" er en av de mest omfattende og viktige undersøkelsene om strategisk og forretningsmessig bruk av IT i både private og offentlige virksomheter.

Undersøkelsen er med på å danne et faktabasert fundament for debatten om den videre IT-utviklingen i Norge, både i offentlig og privat sektor. Samtidig vil "IT i praksis" være et nyttig redskap for både virksomhetsledere og IT-ledere i deres daglige arbeid med IT.

Visma ønsker å bidra inn i debatten, og vil spesielt sette fokus på digitalisering i offentlig sektor. Vi er en ledende IKT-aktør innen kommunesektoren og arbeider daglig med digitalisering sammen med norske kommuner. 

IT i praksis rapporten 2021

IT I PRAKSIS 2021 RAPPORTEN

Status for digitalisering i norsk offentlig sektor

I 2019 gikk regjeringen og KS sammen om en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. I rapporten får du innsikt i hvordan det går med digitaliseringsarbeidet i Norge og om vi er nærmere målene som er satt.

Last ned rapporten gratis

IT i praksis 2020 rapport
IT i praksis 2019 rapport
IT i praksis 2018 rapport

IT I PRAKSIS 2018

Strategi, ledelse, trender og erfaringer i norske virksomheter

Les om Norges digitale status innen statlige og kommunale virksomheter »

 

IT i praksis 2017 rapport
IT i praksis 2016 rapport

IT I PRAKSIS 2016

Fornye og forbedre offentlig sektor

Les om Norges status innen digitalisering med statsråd Jan Tore Sanner i spissen »