Kommuner tar betydelige steg for digitalisering

Det skjer fantastisk mange spennende prosjekter i kommune-Norge innen feltet digitalisering. Der det finnes standarder og nyskapende løsninger fra markedet går det svært fort i svingene.

Vismas erfaring med å jobbe med kommuner og digitalisering er at kommunene stadig blir mer fokusert på verdier for innbyggere og på gevinster ved digitalisering.

Nedenfor kan du lese mer om noen av de mest innovative og interessante prosjektene som skjer i kommune-Norge. Her er det fokus på innbyggere, gevinster og en helt ny hverdag for kommunens ansatte og ledelse.

Kundehistorier

Hvordan har kommunene løst og opplevd digitaliseringen så langt? Les hva som skjer!

 

Digitale innbyggertjenester i Kristiansand kommune

Såte kommunes digitale skolehverdag

Bergen kommune - Smart omsorg

Alarmhåndtering i Responssenteret

Har du spørsmål om digitalisering i din kommune?

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Visma-løsning, vennligst ta kontakt her.