Kommunereform og digitalisering

Sammen moderniserer vi Norge!
Har du spørsmål?

Kommunale tjenester, digitalisering og forenkling

Samtlige bransjer blir i dag utfordret av større omveltninger i samfunnet.

Kommuner står også foran store omstillinger. Kommunereformen med kommunesammenslåing, lavere overføringer som følge av synkende oljeinntekter, eldrebølgen, og krav om bosetting for flyktninger er noen stikkord.

Dette er noe alle ledere må ha et aktivt forhold til.

Teknologi gir muligheter for å møte disse utfordringene.

Digitalisering, forenkling og mer effektiv bruk av kommunens ressurser kan gi økt verdiskaping i krevende tider.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby tjenester på en ny måte, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Digitalisering må føre til:

  • økt kvalitet på tjenestene
  • omlegging og forenkling av arbeidsrutiner
  • raskere saksgang og kortere svartid

Visma har gjennom de siste 30 årene utviklet og implementert sentrale IT-løsninger i samarbeid med norske kommuner.

Våre løsninger understøtter det meste en kommune driver med, enten det er i administrasjonen eller ute i virksomhetene. Ved sykehjemmet, skolen, i barnevernet på sosialkontoret, eller annen virksomhet.

Effekten tas ut hos innbyggere, de ansatte i kommunen og i ledelsen av kommunen. Gevinstene er allerede store. De siste årene har kommuner, i samarbeid med Visma, tatt store steg for modernisering og digitalisering.

Last ned gode råd om digitalisering i kommunen

Benytt deg av mulighetene og skap verdier

Hvordan kan du tilby bedre verdi for ledere, ansatte og innbyggere?
I videoen under hører du om hvordan møte de digitale endringene, og hvilken verdi og muligheter dette gir.

Digitaliser din kommune

Gevinstene for kommunene er enorme når fagpersoner, ansatte og innbyggere kan utføre arbeidet der de er til enhver tid, istedenfor å være bundet til kontoret.

kommunereform diagram
digitalt tre

Digitalisering som effektivt verktøy

Alt dette skjer allerede nå i samarbeidet mellom norske kommuner og Visma, og vi er bare i startgropen av en digital omveltning.

Morgendagens utfordring krever at ledelsen i kommunen tar eierskap til muligheter som teknologi skaper.

Dette gjelder spesielt nå når kommunereformen er i gang. Benytt da anledningen til å se på digitalisering som et effektivt verktøy for å lykkes med en ny og mer robust kommune.

Hvilke digitale muligheter og utfordringer oppstår ved en kommunesammenslåing?

Last ned tips 

IT i praksis 2018

Rapporten «IT i praksis» fokuserer på trender og erfaringer innen digitalisering og strategisk bruk av IT i de 500 største virksomhetene i Norge, inklusive stat og kommune. Årets rapport ble lansert i juni. 

Les referat fra møtet ››

Offentlig sektor blogg

 

Har du spørsmål om digitalisering i din kommune?

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Visma-løsning, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.