Digitalisering for innbyggere

Digitalisering for innbyggere

Folk flest i Norge forventer å forholde seg til kommunens tjenester på sin egen mobile enhet.

I dag kan man søke om barnehageplass eller hjemmehjelp fra kommunens hjemmeside, og som elev eller foresatt på en skole får man enkelt tilgang til all informasjon om elevens utvikling. 

I dag samhandler mange ulike etater digitalt rundt barn, unge eller voksne som har sammensatte diagnoser og utfordringer. 

Nå er digital post på full fart inn i de norske hjem. Visma har sammen med kommunene utviklet sikre løsninger for arkivering, som gjør det mulig å arkivere og sende ut brev, vedtak og informasjon digitalt.

Innen velferdsteknologi har vi bare sett starten på en omveltning av eldreomsorgen. Med Visma Velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det, og kan bo lenger hjemme på en trygg måte.

Alt dette skjer nå, og gevinstene er allerede store!

Digitale løsninger for innbyggere

Nedenfor kan du lese mer om digitale løsninger for innbyggere som det er enkelt å komme i gang med:

En veldig tydelig digital filosofi

Kristiansand kommune blir mer effektive og får bedre økonomi med digitaliserte innbyggertjenester.

Offentlig sektor blogg

Standarder og fellesløsninger sikrer god samhandling i pasientjournalen

Det er en viktig del av strategien til Visma at nasjonale løsninger blir implementert i den nye pasientjournalen for pleie- og omsorgssektoren, Visma Flyt Omsorg.

Planlegge arbeid og turnus

Høytidsturnus – hvordan er reglene?

Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

Sykepleierne Marie Faksvåg (t.v.) og Bente Rånes i hjemmetjenesten Kristiansund er veldig fornøyde med Kjernejournal.

IT-standarder i pleie og omsorg: Kjernejournal viser vei

– Kjernejournal hjelper oss med sikker legemiddelhåndtering og sikrer samstemthet mellom det fastlegen skriver, hva apoteket gir ut og hva vi i pleie- og omsorgstjenesten gjør.

Har du spørsmål om digitalisering i din kommune?

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Visma-løsning, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.