Digitalisering for ansatte

Digitalisering for ansatte

I dag har fagfolk i kommunen moderne verktøy på mobile enheter for å fungere optimalt der de er til enhver tid.

Nå kan hjemmesykepleieren slå opp i journalen til den eldre ved et hjemmebesøk, en lærer kan føre et fravær på en elev i klasserommet, en barnevernskonsulent kan raskt hente frem en handlingsplan eller vedtak for en familie ved et hjemmebesøk.

En leder kan godkjenne fakturaer eller fravær på en app, får inn alle reiseregninger digitalt og kan konsentrere seg om å kontroll og tiltak.

Saksbehandling foregår fortløpende ved hjelp av enkle applikasjoner på mobile enheter.

Ansatte får også lønnslippen på mobil, eller kanskje trenger de å føre en reiseregning eller endre en vakt i turnuslisten.

Ja, nesten alt en fagperson trenger, har de på fingertuppen hvor som helst og når som helst.

Dette skjer nå og gevinstene er allerede store!

 

Ovenfor kan du se en video som beskriver digitale løsninger som er enkle å komme igang med.

Offentlig sektor blogg

Opplæring sommervikarer

Klare for sommervikarer i helse- og omsorgstjenesten?

Hvordan skal leder sørge for opplæring av sommervikarer under koronapandemien?

Digibarnevern

DigiBarnevern – Felles løsninger for et styrket barnevern

Vi har tatt en prat med Frode Løbersli, prosjektleder for DigiBarnevern-stat, og to av hans kollegaer i prosjektet, Berit Landmark og Aud Lysenstøen, for å høre mer om målsettinger og bakgrunn for prosjektet, DigiBarnevern.

Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge

Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge

Teknologi kan senke terskelen for å komme tidlig i gang med tverrfaglig samarbeid, og hjelpe barn og unge som er i ferd med å falle utenfor.

Har du spørsmål om digitalisering i din kommune?

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak knyttet til en Visma-løsning, vennligst ta kontakt her.

Vi trenger ditt samtykke.