Hvorfor velge FirstAgenda Live

Fordeler Live.JPG

Two Column_live_digital kvotering.png

 

Digital votering: effektiv avstemning

FirstAgenda Live effektiviserer avstemninger. Deltakere kan stemme direkte for eller imot forslag digitalt. Resultatene blir talt opp umiddelbart og presentert på storskjerm. På denne måten får du god flyt i avstemningen og du kan være sikker på at du unngår feil i opptellingen av stemmer. 

Inneholder bl.a.: 

  • Digital avstemningsmodul til iPad, tablet og nettleser

  • API-integrasjon til sak- og arkivsystem

 

Automatiske referater

Avstemninger, resultater, kommentarer, forslag, talerliste, fremmøte mm. genereres automatisk etter hvert møte. Dermed sparer du tid på referatskriving og har alt samlet digitalt på et og samme sted.

Inneholder bl.a.: 

  • Automatisk opprettelse av referat etter møter

  • Referatet sendes direkte til interessenter

Two Column_live_referat.png

Two Column_live_talerlisten.png

 

Enkel administrasjon av talerlisten

Med FirstAgenda Live kan deltakerne be om å få ordet og stille spørsmål før møtet har startet. Samtidig får man god oversikt over hver enkelt møtedeltakers taletid, visuell talerliste samt mulighet for å gi replikk under møter.

Inneholder bl.a.: 

  • Mulighet for å endre talerlisten under møtet

 

Presentasjon på storskjerm

Avstemningsresultater, dagsorden, talerlister og innkomne spørsmål vises på storskjerm slik at alle kan følge med. På denne måten slipper du opptellingsprosessen, samt forvirring rundt dagsorden og spørsmål.

Inneholder bl.a.: 

  • Enkel presentasjon av viktig informasjon på storskjerm 

Two Column_live_presentasjon storskjerm.png

Two Column_live_fremmoteregisrering.png

 

Fremmøteregistrering og forfallshåntering

Møtedeltakere kan melde forfall i kalenderen dersom de ikke kan delta på et møte. Ved forfall kan en vararepresentant legges til stemmemuligheten og få tilgang til alle nødvendige dokumenter i FirstAgenda Live. Forfall påføres automatisk referatet slik at du slipper å bruke tid på dette i etterkant.

Inneholder bl.a.: 

  • Møtedeltakere kan melde forfall før og under et møte

  • Enkel håndtering av vararepresentanter

Logo_Lillestrom Kommune_2.png

Case, Lillestrøm kommune

Funksjonen med å ha oversikt over taletiden er et godt hjelpemiddel for møteleder, noe som også gjør seg gjeldende for den digitale voteringen. Men jeg må si at det mest overraskende for meg som utvalgssekretær er at forslagene ligger klare. Det fungerer veldig bra!

– Mari Bergersen, seksjonssjef, Lillestrøm kommune

Two Column_generelt_bilde.png

 

Full kontroll over prosessene: før, under og etter et møte

FirstAgenda Live er et selvstendig produkt i en samlet digital møtepakke som gir full kontroll og oversikt over alle prosessene omkring et politisk møte.

Strukturer årets møter i FirstAgenda Management, forbered møter i FirstAgenda Prepare, avhold og etterbehandle effektivt med FirstAgenda Live og utgi referatet med FirstAgenda Publication. Opplev følelsen av effektive digitale møter med systemer som arbeider sammen under hele prosessen.

FirstAgendas digitale møteløsninger gjør det enkelt å håndtere prosessene som skjer før, under og etter et møte

Hos Visma FirstAgenda lever vi opp til IT-sikkerhet og datahåndtering, og sikrer at dine opplysninger ikke blir misbrukt av en tredjepart. 

Les om sikkerhetstiltak for FirstAgenda Live >>

Vil du vite mer eller har du spørsmål?

Fyll ut skjemaet så ringer vi deg opp for en uforpliktende prat.

Book en kostnadsfri demo

Ønsker du heller å se produktet med en gang? Vi gleder oss til å fortelle deg mer om våre møteløsninger. Med en demo hos FirstAgenda guider vi deg gjennom våre møteprodukter, helt uten forpliktelser.

Book demo her

 

Two Column_demo.png