En fulldigital kommune på møtefronten

Lillestrøm kommune har vært en av de første til å gjøre kommunestyremøtene sine fulldigitale. Dette har sørget for mer effektive møter i kommunestyresalen, og gitt en god overgang til å fortsette møteaktivitet på hjemmekontoret.

"Stor applaus til firmaet bak FirstAgenda Live. Vi ser noen barnesykdommer, men vi er stolte av å være med på den digitale reisen og tror ikke vi kan ha politiske møter uten Live igjen. Veldig fin teknologi med stort potensiale!" - Senterpartiets representant, Thor Grosås, i Lillestrøm kommune etter deres første generalprøve med FirstAgenda Live i kommunestyret.

 

Sterkt ønske om digitalisering

Lillestrøm kommune ønsket en løsning som ville gi dem mulighet til å vise forslag i kommunestyresalen. I denne løsningen skulle det være en oversikt som kunne streames på storskjerm, slik at alle deltakere ville kunne følge med i gjeldende forslag, samt sende inn egne forslag digitalt. Alle disse tiltakene skulle bidra med å skape mer visuelle og mer effektive møter for både deltakere og publikum.

Kommunen har siden 2013 brukt FirstAgenda Prepare, men så behovet for en ytterligere digital møteløsning da de sto ovenfor en kommende kommunesammenslåing. Kommunen ble derfor presentert for FirstAgenda Live med innledende møter for å kartlegge deres behov og ønsker.

"Vi har følt det har vært en svært god dialog, og selv om vi har vært i pilotfasen over en lenger periode, føles det ikke som om at tiden har blitt brukt unødvendig. De vet hvordan tingene skal lages og skal fungere. Vi har testet løsningen på skikkelige møter, og gir så tilbakemelding på hva vi syns etterpå", forteller Mari Bergersen, seksjonssjef i Lillestrøm kommune.

Logo_lillestrom kommune_3.png

Funksjonen med å ha oversikt over taletiden er et godt hjelpemiddel for møtelederen, og det samme gjelder for de digitale avstemningene. Det er enkelt for møteleder å kunne se resultater etter en avstemning, og det hjelper også på protokollføringen. Men det som er mest overraskende på meg som utvalgssekretær, er hvordan forslagene ligger klare. Det fungerer veldig godt!

– Mari Bergersen, seksjonssjef

Funsjoner letter arbeidsmengden for kommunen

Lillestrøm kommune følte at FirstAgenda Live oppfylte de kravene de hadde satt for deres kommende digitale møteavholdelse.

"Muligheten for å sende inn forslag elektronisk er viktig, og oversikten som Live gir over talerlisten og avstemningen er også veldig nyttig i møtene" sier Mari Bergersen. 

Det egentlige forløpet som ble planlagt for implementering, falt inn i starten på koronapandemien, og derfor måtte kommunen i fellesskap med FirstAgenda tilpasse prosessen deretter. 

"Korona gjorde hele piloteringen svært aktuell, og vi bestemte oss for å kjøre på med FirstAgenda Live i samspill med møter i Teams. Den største fordelen ved innsending av forslagene for meg som møtesekretær, er at alle forslag ligger klare om morgenen. Jeg slipper masse e-poster og papirlapper. Det er overraskende hvor nyttig det har vært", fortsetter Mari Bergersen.

Fornøyde brukere

Fremtiden for FirstAgenda Live ser lys ut i Lillestrøm, og mottakelsen hos brukerne har også vært positiv.

"Et slikt verktøy får jo alltid mye fokus hvis det ikke virker, men alle er veldig fornøyde og synes vi skal fortsette å bruke det i utvalgene. Det gir oss en bedre møteledelse", avslutter Mari Bergersen.

Vi er glade for at Lillestrøm kommune har valgt å starte sin digitale reise sammen med oss.

 

Gå tilbake til alle kundehistorier >>

Vil du vite mer eller har du spørsmål?

Fyll ut skjemaet så ringer vi deg opp for en uforpliktende prat.

Book en kostnadsfri demo

Ønsker du heller å se produktet med en gang? Vi gleder oss til å fortelle deg mer om våre møteløsninger. Med en demo hos FirstAgenda guider vi deg gjennom våre møteprodukter, helt uten forpliktelser.

Book demo her

 

Two Column_demo.png