Informasjonssikkerhet

Har du behov for en god sparringsavtale?

Sikkerhet og personvern er noe alle ledere må forholde seg til. Dagens trusselbilde er uoversiktlig og det finnes mange ulike sikkerhetsrisikoer en virksomhet må kjenne til og gjøre tiltak for å beskytte seg i mot. Sikkerhet angår alle ansatte i selskapet. Det er et stort ansvar å sikre at alle medarbeiderne kjenner selskapets sikkerhetsstrategi og rutiner, og vet hvordan de skal forholde seg til disse i sitt daglige arbeid.

Det er ikke forventet at en leder eller en ledergruppe har kontinuerlig  oppdatert spisskompetanse på  alle områder innenfor sikkerhet og personvern. I Visma har vi flere Sikkerhetsrådgivere som kan være Sparringspartner for deg som leder eller for nøkkelpersonell innenfor arkitektur og utvikling. Våre seniorer har praktisk erfaring med alt fra utarbeidelse av sikkerhetsstrategi på ledelsesnivå til innføring av sikker utviklingsmetodikk på applikasjonsnivå.

Vi kan bistå ledelsen, CIO, forretningssiden, arkitekter og utviklere med å gjøre de riktige vurderingene og tiltak for å sikre din virksomhet på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Book møte i dag

 Sparringsavtale_halvside.png

Verdi

  • En sparringsavtale med våre rådgivere sikrer tilgang på spesialistkompetanse på områder som virksomheten av og til har bruk for, og videreutvikling av den kunnskap som bedriften trenger kontinuerlig

Prosess

  • Faste møter 1-2 timer hver 14. dag for diskusjon og sparring

  • Tilgjengelighet på mail og telefon for ad hoc diskusjoner

Innhold

  • Sparringspartner rollen utføres av Senior rådgiver som matcher kunden

  • Diskusjon og sparring rundt problemstillinger, strategier, ledelsesutfordringer osv. som bringes opp av kunden

  • Senior rådgiver tar med våre sine metoder og materiell som støtte i leveransen

  • Andre Senior rådgivere og ekspertrådgivere er tilgjengelig for den faste rådgiveren for input med tilleggskompetanse

  • Kunde og rådgiver bestemmer selv innhold og omfang

 

 

Rådgiver_Morten Brurberg6.png

Om rådgiverne

Våre rådgivere har lang erfaring fra applikasjonsutvikling med fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Vi kan bistå i hele prosessen fra kartlegging av sårbarheter til utføring av penetrasjonstester. Visma har et av Norges største og mest aktive fagmiljøer på sikkerhet.

Gjennomføring

Varighet: Kontinuerlig (ca 4 timer pr mnd)
Lokasjon: Digitalt og/eller fysiske møter 
Rådgivere: 1 fast Senior rådgiver 
Kontaktperson: Morten Brurberg

Har du spørsmål? Kontakt oss i dag.