Informasjonssikkerhet

Vi hjelper deg med risiko- og sårbarhetsanalyse

Risikohåndtering er et av de viktigste områdene enhver virksomhet må ta stilling til. Vi utfører analyser fra organisatorisk nivå til applikasjonsnivå. Vårt mål er å hjelpe virksomheter med å forstå deres eget trusselbilde, risikoene de står overfor og hvordan minimere sannsynligheten for uønskede hendelser.

For at en virksomhet skal kunne prioritere riktig og implementere nødvendige sikkerhetskontroller trenger man en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Book møte i dag

 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse_halvside.png

Verdi

 • Strukturert kartlegging av risikoer og sårbarheter i applikasjoner

 • Konkrete forslag til risikoreduserende tiltak

 • Etterlevelse av Personvernlovene

 • Bedre forståelse for eget risikobilde og risikoapetitt

Innhold

 • Gjennomgang av behov og krav

 • Identifisere og vurdere risiko

 • Foreslå risikoreduserende tiltak

 • Oversikt over metrikker for monitorering

 • Overlevering av rapport

Leveranse

 • ROS rapport m/ trusselmodellering

 • Gap-analyse av sikkerheten på valgt område

 • Oversikt over risikoreduserende tiltak

Rådgiver_Morten Brurberg6.png

Om rådgiverne

Våre rådgivere har lang erfaring fra applikasjonsutvikling med fokus på
informasjonssikkerhet og personvern. Vi kan bistå i hele prosessen fra kartlegging av sårbarheter til utføring av penetrasjonstester. Visma har et av Norges største og mest aktive fagmiljøer på sikkerhet.

Gjennomføring

Lokasjon: Hos kunde
Varighet: 1-2 uker (avhengig av avtalt omfang)
Rådgivere: 1 rådgiver fra Advisory
Kontaktperson: Morten Brurberg

Kontakt oss i dag.