Informasjonssikkerhet

Vi utfører penetrasjonstester for deg og din bedrift

Penetrasjonstesting simulerer en aktiv trusselagent som prøver å få tilgang til dine systemer, enten virtuelt eller fysisk. Det benyttes både automatiske og manuelle verktøy for å avdekke sårbarheter. Eventuelle funn utnyttes deretter for å se hvor dypt inn i systemene man kommer.

Vi utfører penetrasjonstester på flere nivåer basert på etablerte metodikker.

Book møte i dag

 

 

Penetrasjonstest_halvside.png

Verdi

  • Evaluerer nåværende status på sikkerhet

  • Generere sikkerhetstiltak

  • Synliggjør konsekvenser ved svakheter

  • Overlevering av rapport med tekniske funn og mulige tiltak

Innhold

  • Kartlegging av mål, krav, begrensninger og scope

  • Utføres på organisasjon, infrastruktur, eller applikasjonsnivå

  • Penetrasjonstest basert på etablerte internasjonale metodikker

  • Automatiske og manuelle tester med anerkjente verktøy og teknikker

 

 

Rådgiver_Morten Brurberg6.png

Om rådgiverne

Våre rådgivere har lang erfaring fra applikasjonsutvikling med fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Vi kan bistå i hele prosessen fra kartlegging av sårbarheter til utføring av penetrasjonstester. Visma har et av Norges største og mest aktive fagmiljøer på sikkerhet.

Gjennomføring

Lokasjon: Etter avtale
Varighet: 100-200 timer (avhengig av avtalt omfang)
Rådgivere: 1 penetrasjonstester
Kontaktperson: Morten Brurberg

Kontakt oss i dag.