Informasjonssikkerhet

Vi hjelper deg med sikker utviklingsmetodikk

Virksomheter som driver med utvikling eller forvaltning av informasjonssystemer må ha sikkerhet på agendaen gjennom hele prosessen fra design til forvaltning. Når sikkerhet er en integrert del av hele utviklingsløpet reduseres antall sårbarheter, systemets forutsigbarhet øker, kostnadene rundt bugfiksing senkes og det bygges kontinuerlig sikkerhetskompetanse blant utviklerne.

Secure Software Development LifeCycle (SSDLC) er en internasjonalt anerkjent utviklingsmetodikk som sørger for at sikkerheten blir ivaretatt fortløpende. 

Book møte i dag 

Sikker utviklingsmetodikk_halvside.png

Verdi

 • Oppfyller krav fra GDPR, Datatilsynet, og Riksrevisjonen

 • Kompetanseløft for utviklerne

 • Økt kvalitet og sikkerhet i utviklingsarbeidet og IT-systemer

Prosess

 • Workshop for kartlegging av behov og krav

 • Introduksjon til roller og ansvarsoppgaver

 • Kartlegging av oppgaver koblet til faser og utviklingsmetodikk

Innhold

Rådgivning - teknisk

 • Kodestandarder
 • Risikodreven testing
 • Hvordan sikre data
 • Trusselmodellering og risikoanalyser
 • Arkitektur og tilgangsstyring

Rådgivning - Metodikk

 • Trusselmodellering og Risiko- og Sårbarhetsanalyser
 • Sikkerhetstesting
 • Bygging av sikkerhetskultur

 

 

Rådgiver_Morten Brurberg6.png

Om rådgiverne

Våre rådgivere har lang erfaring fra applikasjonsutvikling med fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Vi kan bistå i hele prosessen fra kartlegging av sårbarheter til utføring av penetrasjonstester. Visma har et av Norges største og mest aktive fagmiljøer på sikkerhet.

Gjennomføring

Varighet: 1 uke
Lokasjon: Hos kunde eller i Vismas lokaler
Rådgivere: 1-2 rådgivere basert på antall deltakere
Kontaktperson: Morten Brurberg

Kontakt oss i dag.