Design og brukeropplevelse

Vil du lære mer om universell utforming for utviklere?

Universell utforming handler om å inkludere alle. For nettsider er dette helt nødvendig for noen, men nyttig for alle. Universell utforming bidrar til en god brukeropplevelse og det er lovpålagt. Som utvikler har du et ansvar for det tekniske som bidrar til å gjøre nettsider tilgjengelige, slik som redaktører har for innhold og UX/designere for utforming. 

I kurset vil vi vise hva man kan gjøre som utvikler for å bidra til en universell utformet nettside. Vi vil se på hvordan nettsider med mangler i kode kan oppleves for ulike brukergrupper og vi vil se på tiltak vi kan gjøre for å forbedre det. Det blir vist eksempler og deltakerne får jobbe med praktiske oppgaver. 

Høres dette interessant ut?

Book møte i dag

 

 

Universell utforming utviklere_halvside.png

Innhold

  • Hva er universell utforming, hvilke krav gjelder i dag?

  • Hvilke nye krav kommer i nærmeste framtid? Hvordan oppleves en nettside for ulike brukergrupper?

  • Praktiske oppgaver for deltagerne, samt tips om verktøy

Verdi

  • Forstå hvordan nettsider oppleves for ulike brukergrupper

  • Innsikt i regelverket

  • Praktisk erfaring med testing av universell utforming av løsninger

 

 

Rådgiver_Jorunn2.png

Om rådgiverne

Våre rådgivere jobber med design av løsninger og produkter. Brukernes tilbakemeldinger er det viktigste i alle faser av utviklingsarbeidet. Vi har lang erfaring med design på digitale flater i ulike størrelser. Vi kan bistå i hele prosessen fra planlegging, gjennomføring til design av produkt. Visma Consulting har et aktivt fagmiljø innenfor design.

Gjennomføring

Lokasjon: Hos kunde eller i Vismas lokaler
Varighet: 1 dag
Rådgivere: 1 rådgiver
Kontaktperson: Jorun Børsting

Kontakt oss i dag.