Design og brukeropplevelse

Vil du lære mer om universell utforming for redaktører?

Universell utforming handler om å inkludere alle. For nettsider er dette helt nødvendig for noen, men nyttig for alle. Universell utforming bidrar til en god brukeropplevelse og det er lovpålagt.

I kurset vil vi se en nettside fra ulike brukergrupper sitt perspektiv og hvordan gjøre en nettside brukervennlig for alle. Det blir vist eksempler og vil deltakerne får jobbe med praktiske oppgaver.

Book møte i dag

 

 

Universell utforming redaktører_halvside2.png

Innhold

  • Hva er universell utforming, hvilke krav gjelder i dag?

  • Hvilke nye krav kommer i nærmeste framtid? Hvordan oppleves en nettside for ulike brukergrupper?

  • Praktiske oppgaver for deltagerne, samt tips om verktøy

Verdi

  • Forstå hvordan nettsider oppleves for ulike brukergrupper

  • Innsikt i regelverket

  • Praktisk erfaring med testing av universell utforming av løsninger

 

 

Rådgiver_Jorunn2.png

Om rådgiverne

Våre rådgivere jobber med design av løsninger og produkter. Brukernes tilbakemeldinger er det viktigste i alle faser av utviklingsarbeidet. Vi har lang erfaring med design på digitale flater i ulike størrelser. Vi kan bistå i hele prosessen fra planlegging, gjennomføring til design av produkt. Visma Consulting har et aktivt fagmiljø innenfor design.

Gjennomføring

Lokasjon: Hos kunde eller i Vismas lokaler
Varighet: 3 timer 
Rådgivere: 2 rådgivere
Kontaktperson: Jorun Børsting

Kontakt oss i dag.