Design og brukeropplevelse

Bli med på Design Sprint Workshop og forbedre ditt nettsted

Hvordan komme seg fra et problem til et validert konsept på bare noen få dager?

Design Sprint er en metode for å validere ideer og løse utfordringer. I løpet av noen dager jobber teamet med ulike oppgaver og teknikker. De får satt seg godt inn i problemstillingen, drevet idegenerering og laget en prototype som blir testet på reelle brukere.

Prosessen gir rask lærdom fra brukerne om hva som fungerer og ikke. Slik reduseres risikoen for å bruke tid og ressurser på utvikling av et produkt som ikke gir ønsket verdi for brukerne.

Ønsker din virksomhet en Design Sprint? 

Book møte i dag

 

 

 

Design Sprint_halvside.png

Innhold

  • Introduksjon til metodikken Design Sprint 3.0

  • Fasilitering av workshop med din problemstilling og ditt team 

Verdi

  • Større helhetsforståelse av utfordringen/problemet

  • Rask innsikt i brukernes behov og hva som fungerer og ikke

  • Ferdig prototype som kan være utgangspunkt for videre utvikling

Hva trenger vi fra dere?

  • En utfordring eller et problem

  • Et team: hvem som bør delta på workshopen kan vi bli enige om sammen

  • En “Høvding”': en person som er ansvarlig for å ta de tøffe beslutningene og som er med på å lede sprinten fremover. Denne personen bør ha god kunnskap om utfordringen og ha sterk motivasjon for å finne den rette løsningen på problemet

  • Reelle brukere som vi kan teste løsningen på mot slutten av sprinten

 

 

Rådgiver_Jorunn2.png

Om rådgiverne

Våre rådgivere jobber daglig med design av komplekse løsninger. Brukeropplevelsen er alltid i fokus, og de sørger for at brukerne blir representert i alle faser av designprosessen. De jobber tverrfaglig, åpent og inkluderende, og er opptatt av at skisser og idéer blir delt og diskutert kontinuerlig gjennom designprosessen.

Gjennomføring

Lokasjon: Hos kunde eller i Vismas lokaler
Varighet: 2-4 dager avhengig av type problemstilling
Rådgivere: 2 rådgivere 
Kontaktperson: Jorun Børsting

Kontakt oss i dag.