Alle som er, eller har vært leder, vet at det er stor forskjell mellom teori og praksis. De fleste ledere er gode fagpersoner, og flere har i tillegg tatt spesifikk lederutdannelse. Noen er naturlige ledere som begeistrer, og andre er strukturert og oppskriftsmessig metodisk i sin lederstil. 

Enhver leder måles til slutt på sine resultater, og ikke nødvendigvis på sin lederstil. De ansatte inspireres av gode ledere og yter bedre under god ledelse. Hvis lederen i tillegg har en plan og en god strategi, som alle kan forstå, og følge i hverdagen, blir målene lettere å nå og resultatene kommer. 

I små og store bedrifter med suksess, er det ofte en god plan å ha ledere og ansatte som sammen jobber mot det samme målet. Når suksessen kommer, forsøker man å holde på retningen og gjenta planen med små justeringer år for år.