«A company’s achievements are only as great as the strengths of its people. Visma has amazing people, and it is through their ideas, teamwork and dedication that Visma has become the leading European software company it is today»

Merte Hverven, CEO i Visma

Mangfold og inkludering for bedre virksomhet

Uten ulike perspektiver ville det ikke vært noen «tenking utenfor boksen», ingen innovasjon og ingen til å presse grensene. Visma mener det er avgjørende med ansatte med variert bakgrunn, erfaring og kompetanse. Vi fokuserer på å skape mangfold og å gi alle i selskapet en sjanse til å si sin mening og dele sine perspektiver.

Det er ganske enkelt: inkluderende tenkning gir bedre resultater.

Forskning viser at selskaper som har en mangfoldig arbeidsstyrke har bedre resultater og enklere tiltrekker nye talenter. Forskning fra McKinsey så man at selskaper med kjønnsmangfold presterte 15% bedre enn andre selskaper. Dersom selskapene også har etnisk og kulturelt mangfold, presterte de 35% bedre. Mens selskaper i den nederste kvartilen i disse dimensjonene har mindre sannsynlighet for å oppnå avkastning over gjennomsnittet.

 

Mangfold og inkludering

Vår tilnærming til mangfold og inkludering

Våre ansatte sin velvære er en av våre største prioriteringer. Gjennom ulike tiltak for mangfold og inkludering tar vi grep vi tror vil føre til en mer dynamisk, glad og innovativ bedrift.

Når det gjelder mangfold, er kjønnsbalanse et av de mest presserende områdene vi kan påvirke. Til tross for god fremgang er kvinner fortsatt underrepresentert i teknologi- og lederstillinger. Heldigvis har vi mange muligheter til å drive endring, styrt av data.

Kjønnsbalanse

Ledergrupper og styrer

Det er alltid mer vi kan gjøre for å forbedre kjønnsbalansen i selskapet vårt og i teknologibransjen som helhet. Våre lederteam fokuserer på kjønnsbalanse, noe som fører til mer dynamiske diskusjoner og mer robuste beslutninger. Denne politikken går ikke bare i én retning: den betyr å øke andelen kvinner totalt sett, men også øke andelen menn i tradisjonelt kvinnelige yrker.

Talent- og traineeprogrammer

En viktig måte vi kan oppnå kjønnsbalanse på er ved å fokusere på programmer der vi rekrutterer og utvikler talenter. Å sørge for at vi har kjønnsbalanse i utviklingsprogrammene våre, så vel som i ledertrening, vil gjøre talentmassen mer balansert ved ansettelse og forfremmelse internt. Vi bruker disse prinsippene på vårt ledertrainee-program, sommer internship og andre opplæringer.

Inkludering

Ledet fra toppen

En livsviktig følelse som alle mennesker trenger er inkludering i den forstand at man blir akseptert for å være seg selv. Det er sterkt korrelert med velvære og evnen til å prestere og lykkes på jobb. I vår månedlige Employee Engagement Survey stiller vi ansatte flere spørsmål om emner som organisasjonsmessig tilpasning, ledelsesstøtte og meningsfrihet. Ledere er da ansvarlige for å sørge for at teamene deres trives i et inkluderende miljø.

En tilkoblet arbeidsplass

Vi tar et oppgjør med mobbing og diskriminering. Våre ansatte skal oppleve et trygt og tillitsfullt arbeidsmiljø der de føler seg komfortable med å ta opp bekymringer. Beslutninger om forfremmelser eller utviklingsmuligheter tas på atferdsbaserte standarder som ytelse, erfaring og nivå på måloppnåelse. I vår medarbeiderundersøkelse har vi et spørsmål angående diskriminering. Det er vårt mål å ha en perfekt score.

Visma er en av grunnleggerne av Equality Check

Se Visma-sjef Merete Hverven og tidligere konsernsjef Øystein Moan (nå styreleder) diskutere Vismas rolle som grunnlegger av Equality Check og hvordan man kan redusere ubevisste stereotypier i næringslivet.

Se flere av våre samfunnsinvesteringer her.

Gratulerer til våre ledende kvinner innen Tech

Therese Sletten

Therese Sletten.jpeg

Ikke bare leder Therese 1.800 ansatte på tvers av 9 av Vismas kompetansesentre, men hun er også ansvarlig for to team som gjør banebrytende arbeid innen kunstig intelligens. Utrolig nok tok hun seg fortsatt tid til å sette seg ned med oss og prate om teknologi, hva kvinnelige forbilder har betydd for henne og inkludering på arbeidsplassen. Les hele intervjuet med Therese.

«Gjennom sin lidenskap for å veilede unge kvinnelige talenter, har hun fungert som en rollemodell som har vært til nytte for dem i å utvikle seg selv og karrieren», Christian Westlye Larsen, CTO i Visma

Berit Braut

BBblogg1.jpeg

Visma er glade og stolte over å kunngjøre at vår dyktige direktør, Berit Braut, er kåret til en av Norges 50 mest fremtredende tech-kvinner i 2019. Les intervjuet med Braut her. 

– Det er veldig inspirerende å jobbe i en bransje som virkelig former fremtiden gjennom teknologi for så mange mennesker. Å få muligheten til å ta del i denne teknologiske utviklingen er drivende for meg, sier Berit.