«Shaping the future of society through technology»

I Visma gir vi offentlige organisasjoner og store private virksomheter mulighet til å forbedre produktiviteten og tilby innovative løsninger for sine sluttbrukere ved å forenkle og automatisere komplekse forretningsprosesser. Vår visjon er å være en ledende leverandør innen realisering av det digitale samfunnet. 

 

 

Teknologi for en bedre hverdag

Vår teknologi holder bedrifter og myndigheter i gang. Vi hjelper rørleggere med å fakturere sine kunder, myndighetene innkrever skatter og barnehager med å planlegge skoleåret. Vi hjelper virksomheter som er direkte ansvarlig for at samfunnet fungerer effektivt. Sånn sett er Vismas teknologi en avgjørende del av infrastrukturen i den moderne økonomien. Teknologien vår gir dokumentasjon, sporbarhet, ansvarlighet og digitalisering, som alle er nøkkelingredienser i en bærekraftig økonomi.


I det hverdagslige hjelper vår teknologi folk med å spare tid og krefter på vanskelige og kjedelige arbeidsoppgaver. Når mennesker frigjøres fra slike oppgaver, kan de bidra i mer meningsfylte aktiviteter. Det kan være å fokusere på langsiktige forretningsmål, som å forbedre produktkvaliteten eller innovasjon. Det kan også handle om personlige mål, som å avslutte en arbeidsoppgave tidlig for å tilbringe mer tid med familie og venner.

Teknologi for et bedre samfunn

_DSC3358.jpg

Det starter med det mest grunnleggende

Visma erkjenner at også vi er ansvarlige for å være en ambassadør innen bærekraft i en bredere sammenheng – for eksempel ved å gjøre det mulig for kundene våre å bli smartere med ressursene sine i produktene og tjenestene de lager.


Se for deg et lønnssystem som automatisk gjør deg oppmerksom på lønnsforskjeller mellom kjønn. Eller et system for rapportering om bærekraft som er like enkelt å bruke som et system for finansiell rapportering. Eller et system for søknad om tilskudd som er digital, fremfor på papir som på sendes med post. Ettersom teknologien utvikler seg, er mulighetene for å løse problemer på innovative måter uendelige.

Vi gjør det mulig for kundene våre å oppnå mer med de samme ressursene ved å tilby virksomhetskritisk teknologi. V

Kunstig intelligens for mennesker

For bedrifter og organisasjoner tar kunstig intelligens (AI) ideen om å frigjøre folks tid et skritt videre. På sitt mest grunnleggende nivå automatiserer AI de dagligdagse og repeterende oppgavene som trekker folks tid bort fra viktigere aktiviteter. Dette har en snøballeffekt på virksomheten, og gjør det mulig for ledere å ta bedre beslutninger, avdelinger til å samarbeide mer effektivt, ansatte til å engasjere seg i mer meningsfylt arbeid og kunder til å få en større opplevelse.


For samfunnet har AI en like konkret innvirkning – fra løsninger som optimerer allokeringen av barn til barnehager, til applikasjoner for sykepleie som sørger for at helsepersonell kan nå hjemmepasienter raskere. Mindre stress på jobben og mer tid med mennesker er ideer det er verdt å bygge løsninger for.

Case: Effektivisering av flyktningsreisen

Er det mulig å utvikle IT-løsninger som bidrar til trygge rammer for folk som flykter til Norge? For å kunne ivareta flyktninger som kommer til Norge på en god og trygg måte, trenger vi velutviklede IT-løsninger. De bidrar til å gjøre prosessen human og effektiv for den enkelte, samtidig som de ivaretar samfunnets interesser.

Visma har hjulpet til i dette arbeidet gjennom flere år ved utvikle en rekke løsninger som effektiviserer utlendingsforvaltningen og dermed sørger for en effektvisering av en viktig samfunnsoppgave. 

Pålitelige produkter og tjenester

Bærekraft handler også om tillit, spesielt når det kommer til sikkerhet og personvern. Våre kunder, ansatte og loven krever at vi følger strenge standarder for å sikre og beskytte kundenes data. Ettersom trusselen om datainnbrudd og andre typer nettkriminalitet øker, fortsetter vi å prioritere høyeste grad av sikkerhet og personvern for våre kunder.

For oss er åpenhet nøkkelen. Vi jobber hardt for å kontinuerlig øke sikkerhetsbevisstheten blant Vismas ansatte og gjøre produktsikkerheten vår transparent. Vi har også flere kjerneprogrammer – Visma Application Security Program (VASP) og Visma Cloud Delivery Model (VCDM) – for å sikre sikker levering av skyprodukter og tjenester.

Vårt rammeverk for styring, risiko og samsvar (GRC) lar oss sette opp passende regler basert på å redusere risiko. Vi får også hjelp fra eksterne aktører til å identifisere feil gjennom Bug Bounty og Responsible Disclosure.

For mer informasjon, besøk vårt Trust Centre.

 

_DSC6391 (1).jpg