For et redusert fotavtrykk

Vi styres av de samme prinsippene som ligger til grunn for programvaren vår – innovasjon, effektivitet og menneske i sentrum – veileder oss også i å redusere miljøpåvirkningen av driften vår.

Målet vårt er et mindre fotavtrykk

Et miljømessig fotavtrykk koker ned til ressursene vi bruker, energien vi bruker og avfallet vi produserer. Hvor får vi materialer fra og hvordan bruker vi dem? Hva gjør vi med dem når vi er ferdige?

Å stille disse spørsmålene er avgjørende fordi vi lever på en planet der ressursene er begrensede. Vår velferd er avhengig av en sunn naturverden. Allerede ser vi at klimaendringer og miljøproblemer påvirker mat, helse, biologisk mangfold og politisk stabilitet rundt om i verden.

Miljøpåvirkningen til en programvareleverandør kan være lavere enn i andre bransjer, men det er alltid områder vi kan forbedre. Vi støtter den globale overgangen til en lavkarbon, ressurseffektiv økonomi. Ved å bruke de globale SDGene som vår guide, bidrar vi til dette oppdraget.

Det er også viktig å få alle med. Alle Visma-ansatte har et ansvar for å bidra i vårt arbeid for miljøet. Ved å ta bærekraftige valg kan vi inspirere andre til å følge etter.

 

Pictures from The Hero Story video-9.jpg

_DSC1020 copy.jpg

Effektiviserende programvare

Først og fremst tror vi at våre tjenester, produkter og løsninger bidrar i kampen mot klimaendringer, ved å skape effektivitet og redusere behovet for naturressurser. Programvaren vår gir dokumentasjon, sporbarhet, ansvarlighet og digitalisering, som alle er nøkkelingredienser i en bærekraftig økonomi.

Lær hvordan våre løsninger bidrar til bedre samfunn

Redusere innvirkningen av våre kontorer

Visma har hundrevis av kontorsteder over hele Europa. Vi ønsker at disse arbeidsplassene skal være hyggelige for våre ansatte samtidig som vi minimerer vår innvirkning på naturen.

Minimering av energiforbruk starter med bevissthet på medarbeidernivå for å gjøre de små tingene på kontoret – for eksempel å slå av lyset. Men de store endringene skjer gjennom forskning og forhandlinger – å se på data, identifisere områder for forbedringer og samarbeide med utleieeiere for å bytte til fornybare energikilder. Til sammen handler reduksjon av energibruken ikke bare om energieffektivitet, men også om bevissthet og valg av rene energikilder.

For å redusere klimapåvirkningen vår har vi som mål å øke andelen kontorplasser med 100 % fornybar energi.

_DSC2465.jpg

 

_DSC2008.jpg

Jobber for å holde karbon der det hører hjemme

Energibruken i datasentre er spådd å øke med opptil 30 % i enkelte land innen 2030. Energibrukt betyr karbonutslipp, og det er grunnen til at reduksjon i energiforbruket må være et fokuspunkt for enhver bedrift som ønsker å redusere sine karbonutslipp.

Noen av de mest karbonintensive handlingene er daglige forretningsaktiviteter. Flyreiser, for eksempel, som har vært nøkkelen til å opprettholde gode kunde- og partnerforhold, har blitt identifisert som en av de største bidragsyterne til globale CO2-utslipp. På samme måte er ikke alle energikilder like: En bygning som drives av kull vil ha en langt mer negativ innvirkning på klima og miljø enn en bygning som forsynes av solenergi.

For å løse dette jobber vi med å få full oversikt over organisasjonens karbonutslipp og sette reduksjonsmål. Kvaliteten på nettbaserte møteplattformer har forbedret seg dramatisk; det er nå mulig å arrangere de fleste møter og kommunikasjon på nett. Våre ansatte blir bedt om å unngå alle ikke-nødvendige forretningsreiser, spesielt hvis det betyr å ta et fly. Vi jobber også med å redusere bruken av firmabiler og se på utslipp fra avfall, vannbruk og andre områder innen energiforbruk.

Som en del av dette arbeidet blir individuelle Visma-bedrifter inkludert i programvare for karbonregnskap for å begynne å spore og rapportere deres utslipp.

Begrenser elektronisk avfall

Mennesker genererer 2 milliarder tonn avfall hvert år1, og Europa har et stort bidrag til dette tallet. Hvis hver person levde som en EU-borger, ville vi trenge nesten tre jorder for å opprettholde liv. Det store avfallsvolumet som skjer rundt oss gjør at vi må ta ansvar for å begrense hva vi kaster og i mange tilfeller begrense hva vi kjøper i utgangspunktet.

Visma bruker en stor mengde elektronisk utstyr som vi kjøper inn og administrerer. Slikt utstyr inneholder sjeldne jordmetaller, som gir oss utrolig effektiv og innovativ teknologi, men som er farlig for menneskene i utviklingsland som utvinner og resirkulerer dem. Elektronisk utstyr har blitt en av de raskest voksende avfallstypene i Europa, noe som pålegger selskaper med mye elektronisk bruk å gjøre sin del. Ikke bare må vi behandle avfallet på en ansvarlig måte, men vi må prøve å redusere det når det er mulig.

I Visma oppfordrer vi ansatte til å vurdere en rekke faktorer ved kjøp av utstyr. Som en del av Vismas Sustainability Policy og Code of Conduct, forventes ansatte å redusere avfall og utforske mulighetene for å forlenge levetiden til produktene, ta hensyn til miljømessige og sosiale kostnader for hele produktets livssyklus, og sikre en ansvarlig endelig avhending av materialer. på slutten av deres levetid.

_DSC9869 copy.jpg

De lokale vet best

Visma er en gruppe med mange selskaper spredt internasjonalt, hver med sine egne produkter, drift og miljøhensyn.

På grunn av dette er det viktig at i tillegg til å sette mål på gruppenivå, har individuelle Visma-bedrifter en forståelse av sine egne påvirkninger på miljøet, inkludert initiativer for å redusere disse påvirkningene.