Vi tar vårt ansvar

Som en ledende IT-leverandør har vi mulighet og ansvar for at de prosjektene vi jobber med er bærekraftlige og tar vare på kloden vår. 

Digitalisering og teknologi kan bidra til det grønnere skiftet. Som et konsuelentselskap bidrar Visma med digital kompetanse som effektiviserer og optimaliserer prosesser for å utvikle verden i riktig retning. Vi går all-in for sakene vi engasjerer oss i, og skaper verdi for mennesker, bedrifter og samfunn gjennom kompatibel og pålitelig teknologi.

I Visma utvikler vi oss hele tiden i tråd med lokale og globale krav, og bidrar til utviklingen av bærekraftige virksomheter og samfunn. Vi er også pådriver for endring mot mer bærekraftig forretningspraksis i alle våre operasjoner og verdikjeder. 

 

 

SDG-målene som veiledning

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For Visma fungerer de som et rammeverk for hvilke tiltak vi bør gjøre. Bærekraftsmålene veileder oss til å prioritere hva vi bør jobbe med, og hjelper oss med å forenkle hvordan vi holder oversikt over fremgangen vår.

Ingen av bærekraftsmålene vil bli oppnådd med mindre vi har et flersidig samarbeid på alle nivåer i samfunnet. Hos Visma betyr dette at vi tar en tilnærming på gruppenivå for å møte SDGene, som skissert i vår Sustainability Policy

SDG mål for bærekraft

Vi jobber for å skape en positiv påvirkning

Teknologi for samfunnet

Vi prøver å forbedre folks hverdag gjennom å skape smafunsskritiske prosjekter, støttet av et brukersentrert fokus og den beste datasikkerheten og personvern.

Les mer »

For våre ansatte

 

Hvordan har vi bygget opp et selskap som rangeres som et av de beste i Europa innenfor inkludering? Jo, ved å sørge for at alle føler seg akseptert og har plass til å si sin mening.

Les mer »

Investeringer i samfunnet

Når det kommer til effekt, er samarbeid nøkkelen. Vi samarbeider med organisasjoner som jobber med ulike sosiale formål for å gi mennesker muligheter de ellers ikke ville fått.

Les mer » 

Miljøpåvirkning

 

Vi gjør alt vi kan for å håndtere miljøpåvirkningen for våre kunder. Samtidig er det viktig for oss at det samme gjelder for oss selv. Derfor jobber vi for å effektivisere vår egen virksomhet for bærekraft.

Les mer »

Retningslinjer for bærekraft i Visma

 

Retningslinjer for bærekraft

Visma har utviklet en «Sustainability Policy» som gjelder for Visma som helhet. Retningslinjene våre gir oss struktur, og tar for seg de prinsippene vi følger hver gang vi gjør noe. 

De hjelper oss å opprettholde vår forpliktelse til å alltid handle lovlig, etisk og bærekraftig ovenfor våre kunder, partnere og andre interessenter. 

Sjekk ut våre retningslinjer for bærekraft »

Har du spørsmål eller vil snakke med oss om bærekraft