Kommunikasjonsstrategi-illustrasjon.svg

Skap en felles forståelse for hva kommunikasjonen skal løse

De fleste bedrifter jobber med digital markedsføring, men ikke alle har en digital kommunikasjonsstrategi på plass. Faktisk viser en undersøkelse utført av Smart Insight at kun halvparten av de som jobber med digital markedsføring har en definert strategi.

En strategi er avgjørende for å skape en felles forståelse for hvilke kanaler som skal løse hvilke oppgaver, mot hvilken målgruppe, og med hvilket budskap. 

Etter at prosessen er gjennomført skal bedriften ha en ferdig utarbeidet og gjennomtestet strategi for sin digitale tilstedeværelse. Strategien skal ta for seg markedet, merket, forbrukerne/målgruppen og deres kjøpsreise. Strategien skal også knyttes opp mot bedriftens overordnede mål og formål.

 

Disse områdene skal dekkes i strategien

 

Hva skal komm.strat@2x.pngMålsetting

Her avklarer vi hvilke forventninger vi har til strategien. Skal den endre hva folk tenker om oss, eller skal den sikre at folk skjønner hva vi gjør? Vi definerer hva som er bedriftens mål og hvilke atferdsmål og kommunikasjonsmål som skal hjelpe oss å nå bedriftens overordnede mål.

Markedet.pngEvaluering av markedet

Vi tar et dypdykk i hva som rører seg rundt oss. Fra konkurrenter, våre styrker og svakheter, til hvilke drivere (politiske, økonomiske osv.) som påvirker bedriftens retning og muligheter til å nå sine mål.

Komm.strat kommunisere@2x.pngKommunikasjon av merkevaren

Vi utforsker hvilke drivere og barrierer som påvirker posisjonen av merkevaren i kategorien vår, samt hvilke funksjoner merkevaren vår har. Med en kombinasjon av funksjon og posisjon utformer vi merkevarens tre budskaps-pilarer.

Kunder og forbrukere

Vi ser på hvem vi må påvirke med budskapet vårt for å kunne nå målene. Vi utvikler personas sammen som gir et bilde av hvem målgruppen er, og hva som karakteriserer de. 

Kundereisen

Med utgangspunkt i målgruppene og deres personas utforsker vi kundereisene til de ulike målgruppene. Vi ser på hvilke kanaler som er viktige, og hvilket innhold de søker etter.

Vår prosess

Utviklingen av den digitale kommunikasjonsstrategi vil foregå i 4 steg med en kombinasjon av workshops, feltarbeid og presentasjon.

1

Mobilisering

For å mobilisere gruppen starter vi med en introduksjon til digital kommunikasjonsstrategi samt til vår metode og gjennomføringsplan.

2

Idèutvikling

Vi utforsker og identifisere ulike elementer innen kommunikasjonsstrategi, herunder marked, merket, målgrupper og deres kjøpsmønster. Vi gjør valg og presiseringer underveis for å sikre at bedriftens mål og formål er i sentrum for strategien. Dette steget utføres sammen med deg som kunde.

3

Testing og anbefalinger

Etter idéutviklingen gjennomføres testing av hypoteser og konsepter med målgruppen, slik at vi kan gjøre justeringer og sette opp videre anbefalinger. Dette gjennomføres av Visma (etter avtale med underleverandører), samt at det avtales arbeidsmøter med deg som kunde ved behov.

4

Presentasjon

Vi går gjennom den digitale kommunikasjonsstrategien og dens anbefalinger. Her vil også du som kunde få en introduksjon til Visma sine kjernekompetanser og spesialister.

 

 

Noen anbefalinger fra oss

Hva innebærer en innholdsstrategi?

Hva er en innholdsstrategi?

Enhver virksomhet bør ha en tydelig og konkret innholdsstrategi som skaper en retning for det innholdet som produseres av markedsavdelingen. Men hva er egentlig en innholdsstrategi, og hvorfor er det så viktig?

Hva er sponset innholdsmarkedføring

Hva er sponset innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er en merkevarebyggende aktivitet og kan gi deg store gevinster. Men hva er det egentlig og hvilke former finnes?

Avtal en prat med våre rådgivere!

Fyll ut skjema og fortell oss litt om hva du ønsker å ta en prat om. Så kontakter vi deg så fort som mulig.