Strategi for digitale medier

Du har satt et mål. Hvordan når du det? 

Markedsstrategi: 

Langsiktig plan med markedsplaner, kampanjeplaner og årshjul hvor de ulike tiltakene bidrar til å nå målene man har satt seg. Vi i Visma Digital Marketing har god erfaring med strategiarbeid, og vi kan hjelpe til å kartlegge hva slags strategi og tiltak din bedrift behøver. 

Når man skal lage en strategi for digitale medier er det flere spørsmål man skal besvare. Under her følger eksempel på spørsmål man kan jobbe ut i fra:

Innhold i strategi

 • Hvem er vi nå og hvilken posisjon har bedriften i markedet i dag?
 • Hva er våre ambisjoner for de neste 1-5 årene? 
 • Hvilke muligheter finnes i markedet i dag?
 • Hvilke utfordringer finnes i markedet i dag?
 • Hvordan ønsker vi å bli oppfattet av målgruppen?
 • Hvilke oppgaver løser vi for målgruppen?
 • Hvilke segment har vi fokus på?
 • Hva er de største fordelene med det vi leverer av tjenester og produkter?
 • Hva og til hvem kommuniserer vi? Personas?

Rammer for strategiprosessen 

Selve prosessen kan gjennomføres på flere måter, men hvilke rammer bør din bedrift følge? Vi i VDM kan hjelpe dere med å komme i gang fordi vi har/kan:

 • Kompetanse om ulike kanaler
 • Innsikt i målgrupper
 • Innsikt i dagens digitale tilstedeværelse
 • Analysere konkurrerende bedrifter i markedet
 • Digital kompetanse om omtrent alle bransjer
 • Forutse trender og utvikling

Markedsplan

Dersom du skal i gang med arbeidet om en markedsplan, eller medieplan som vi ofte kaller det, bør du ha med følgende:

 • Årshjul inndelt i kvartal og måneder med viktige hendelser og årstider
 • Kanalvalg for digital tilstedeværelse
 • Plan for måloppnåelse: Hvordan måler dere suksess? 
 • Rammer for budsjett og budsjettfordeling (allokasjon) 
 • Budskap og USP (unique selling proposition - hva kunder vil ha, hva leverer vi best på, hva leverer konkurrenter best på)
 • Fremdriftsplan
 • Månedlige eller kvartalsvise planer med ansvarsfordeling og tidsfrister


Kampanjer & kampanjeplanlegging

Sommerkampanje, Black Friday, jule- eller januarsalg, etc. Visma Digital Marketing kan bidra med

 • Å sette mål og delmål
 • Legge en naturlig strategi for kampanjen
 • Kartlegge og utarbeide målgruppesegment
 • Tilpassing av budskap 
 • Kanalvalg
 • Planlegging og utforming av kampanjemateriell
 • Distribuere den digitale kampanjen
 • Optimalisere resultater
 • Innsiktsrapport og forslag til eventuell forbedringer eller endringer

Merkevarebygging

Det er mange om beinet når det kommer til å ville vise frem merkevaren sin. Hva skal til for å lykkes? Vi har erfart at strategisk merkevarebygging og digital markedsføring går hånd i hånd for å nå målet om synlighet. Vi kan bistå med merkevarebyggende aktiviteter og tiltak gjennom hele kundereisen.

Trine Humlen 2.jpg

Trine Humlen

Digital rådgiver

trine.humlen@visma.com

92891062

Charlotte Karlsnes 2.jpg

Charlotte Stranden Karlsnes

Digital rådgiver

charlotte.karlsnes@visma.com

47667666

Vil du snakke med oss om strategi for digitale medier? Fyll ut skjema så setter vi opp et møte. 

Kom i kontakt med oss!

Vi trenger ditt samtykke.