Sparringsavtale for deg som leder

Alle i ledende posisjoner er forventet å ha utvidet kompetanse innen det fagfeltet man er leder for. En CEO for hele selskapet, en CTO for teknologianvendelse, en CIO for all digitalisering, en CFO for alt rundt finans og analyse. Det som er helt sikkert også er at det er ingen som fyller disse rollene som har kontinuerlig oppdatert spisskompetanse for det området man er ansvarlig for.

Alle ledere trenger derfor å ha lett tilgang til både akademisk og erfaringsbasert tilleggskompetanse som kan være med på å fylle gapene som er i dag og i fremtiden.

I Visma har vi flere seniorrådgivere som kan være din sparringspartner for deg som leder. Disse seniorene har selv vært i ledende posisjoner, og har praktisk erfaring fra gjennomføring med å ta strategier ut i handling. Ledelse som fag er viktig tilleggskunnskap for enhver leder. Det er mange veier til Rom heter det, og når man skal velge kan det være godt å sparre med en som har gått noen av veiene før.

Få en sparringspartner

Hva inneholder en sparringsavtale?

En sparringsavtale gir muligheten til å kunne ha diskusjoner og sparring rundt problemstillinger, strategier, ledelsesutfordringer og lignende. Her er det kunde og rådgiver som selv bestemmer innhold og omfang.

Sparringspartner-rollen utføres av en seniorrådgiver som matcher deg som kunde. Du skal være trygg på at seniorrådgiveren tar med Visma sine metoder og materiell som støtte i hele leveransen. Andre seniorrådgivere og spesialistrådgivere er tilgjengelig for den faste rådgiveren for input med tilleggskompetanse på tvers av fag.

En sparringsavtale inneholder 1-2 timer hver 14. dag for diskusjon og sparring, samt tilgjengelighet på mail og telefon for ad hoc diskusjoner.

Få en sparringspartner

 

«Å være leder når bedriften er i endring kan være en krevende tid. En sparringsavtale kan være et godt valg i en periode bedriften skal gjennom valg, utvikling og implementering av nye arbeidsmetoder og teknologi.»

Slik jobber vi

1

Behovsavklaring

Vi avklarer hvilke behov hver kunde har rundt problemstillinger, strategier, ledelsesutfordringer osv. Det er kunde og rådgiver som selv bestemmer innhold og omfang. 

2

Tildeling av ressurs

Kunde får tildelt en seniorrådgiver etter sine behov. Seniorrådgiver tar med Visma sine metoder og materiell som støtte i leveransen og andre seniorrådgivere ved behov.

3

Utførelse av sparringsavtale

En sparringsavtale inneholder 1-2 timer hver 14. dag for diskusjon og sparring, samt tilgjengelighet på mail og telefon for ad hoc diskusjoner.

Avtal en prat med våre rådgivere!

Fyll ut skjema og fortell oss litt om hva du ønsker å ta en prat om. Så kontakter vi deg så fort som mulig.