Trenger du en grafisk designer?

Alle merkevarer er avhengig av et tydelig visuelt uttrykk for å fremstå ensartet i ulike kommunikasjonsflater. En grafisk designer har blikk for detaljene, og kan gjøre både digitale og trykte flater mer smakfulle.

Om du trenger grafisk design i kortere eller lengre perioder, kan du leie en grafisk designer fra oss slik at arbeidet blir gjort til riktig tid og til avtalt pris.

 

 

Når er det aktuelt å leie en grafisk designer?

Det vil i flere situasjoner være aktuelt å leie en grafisk designer i en lengre eller kortere periode. Ved å leie inn en ressurs får du fleksibilitet. Du kan selv bestemme hvor lenge du har behov for et par med ekstra hender, og slipper å gå gjennom en full ansettelsesprosess. Du får også mulighet til å avklare eventuelle forlengelser.

Det er flere situasjoner som vil være aktuelle for å leie inn en ressurs:

  • Foreldrepermisjoner
  • Spesifikk kompetanse i en avgrenset periode
  • Akutt eller langtidssykemelding
  • I påvente av en fast ansettelse

Lei en grafisk designer!

Eirik - Glad i tlf - Web.jpg

 

 

Slik jobber vi

1

Behovsavklaring

Vi avklarer hvilke behov hver kunde har for å kunne tilby riktig ressurs. 

2

Tildeling av ressurs

Kunde får tildelt ressurs etter sine behov, og vil kunne gi tildelt ressurs innsikt i bedriften og fremtidsplaner.

3

Utførelse av avklarte oppgaver

Tildelt ressurs utfører, rapporterer og har et tett samarbeid med kunde.

Avtal en prat med våre rådgivere!