Marketing Automation/Inbound

Marketing automation, markedsautomasjon, handler i hovedsak om å bruke programvare for å automatisere repeterende oppgaver slik dette ikke må skje manuelt. I hovedsak er dette for å spare tid ved at utsendelse av epost, publisering på sosiale medier og kanskje til og med annonser, kan automatiseres. 

En vesentlig del av marketing automation er at vi sparer tid, men en like viktig, og kanskje enda viktigere del, er at vi kan tilpasse opplevelsen overfor kundene.

Ved å bruke programvare strategisk kan vi lage innhold som i stor grad er gjort personlig, og relevant, for den enkelte slik de går fra å være potensielle kunder til faktiske kunder. 

Men det stopper ikke der. Når den potensielle kunden har blitt en kunde er ikke arbeidet over. Det handler like mye om å beholde kunder som å få kunder. Det markedsautomasjon gir oss mulighet til er å legge en strategi som går videre enn den tradisjonelle kjøpstrakten ved at vi går inn i en sirkulær modell. 

En slik tankegang gir oss muligheten til å kommunisere med kunden hele veien med innhold som er relevant for hver enkelt kunde; vi har mulighet til å tilpasse vårt budskap til de forskjellige kundene.

How to marketing automation.jpg

De forskjellige oppgavene som inngår i marketing automation er som oftest:

 • Epostmarkedsføring
 • Landingssider
 • Skape, og vedlikeholde, leads.
 • Rapportering
 • Analyse

Mer avanserte løsninger tilbyr gjerne:

 • CRM integrasjon
 • Markedsføring og håndtering av sosiale medier
 • Dynamisk nettside med forskjellige profiler
 • MRM - Marketing Resource Management
 • Kampanjehåndtering på tvers av kanaler
 • Forecastinganalyse

Hvordan får du suksess med marketing automation?

For å lykkes er det nødvendig å tenke på helheten i en slik prosess og strategi. Ofte er det slik at det jobbes med allerede etablerte leads, men det mangler en strategi for å automatisere det å skape nye leads. 

Allerede etablerte leads er en liten del av et stort potensielt marked så ved å ikke fokusere på å skape nye leads, og bruke marketing automation for å oppnå dette, oppnår en ikke de resultatene som er ønskelig. 

Det må være en klar strategi hele veien med tydelige mål, og hvordan en skal måle resultat, underveis, og hva som er oppnådd etter endt kampanje. 

Hva er forskjellen på god og dårlig marketing automation?

Tradisjonelt sett er det ofte epost som de fleste tenker på. Det skal skje en eller flere hendelser når en epost er åpnet. Spørsmålet som bør stilles er om dette gir et godt nok datagrunnlag for en videre strategi. 

Som oftest er svaret nei. For å utnytte marketing automation i størst mulig grad er det viktig å ha en kontekst. Det er ønskelig å bruke all tilgjengelig informasjon om en person eller organisasjon for å levere innhold til akkurat riktig tid, og på det rette stedet, for å oppnå ønsket resultat som, for eksempel, et salg.

Når bør du tenke marketing automation?

Hvis det allerede publiseres godt innhold, det er en jevn flyt med nye organiske leads og du ønsker å skalere for vekst, da er det på tide å tenke på mulighetene med marketing automation.

Noen punkter å tenke på:

 • Er det en jevn flyt med nye og kvalifiserte leads?
 • Er det bestemt hva slags konverteringer som bør, og skal, skje?
 • Finnes det en strategi på innhold tilpasset en kundereise?
 • Finnes det en oversikt på kontaktflater og kanaler for de kvalifiserte leadsene?
 • Fungerer eksisterende strategi slik den kan oppskaleres?

Benjamin Ulstein

Digital rådgiver

benjamin.ulstein@visma.com

Vil du snakke med oss om marketing automation? Fyll ut skjema så tar vi et møte!

Kom i kontakt med oss!