Innsikt og analyse

Hva gjør du videre? Hvordan når du alle målene du har satt deg? Vi jobber med gode verktøy for webanalyse og innsikt, og kan bistå slik at du får brukt potensialet i arbeidet mot målet. 

Datagrunnlag og visualiserende rapportering

Ulike analyser vi gjennomfører for våre kunder:

96_purple_compare_translations.jpg

Dagens tilstand og videre potensiale

På hvilke områder og plattformer gjør du det bra idag, og på hvilke ser vi forbedringspotensiale? Hva gjør du likt eller annerledes som dine bransjekonkurrenter? Vi hjelper deg med å få oversikt over dagens digitale tilstand og kommer med konkrete forslag til forbedring for at du skal nå målene dine.

96_purple_hr_employee_talent.jpg

Målgruppe

Er du klar over hvem målgruppen din er? Vi bruker innsikt fra målgruppeanalyse til å finne ut hvem din målgruppe er. Vi jobber sammen med kunde for å finne de aller mest optimale kanalene i digital markedsføring for å nå din målgruppe. Vi bruker også data til å finne ut hvordan du kan optimalisere brukeropplevelsen på nettsiden, i nettbutikken eller i sosiale kanaler.

96_purple_end_user.jpg

Søkeord og optimalisering

Vi jobber mye med søkeord og optimalisering av søkeordslister for våre kunder. Det er viktig å vite hvilke søkeord folk benytter seg av, og å være tilstede under disse søkeordene. Det er viktig å finne ut av hvilket “språk” målgruppen bruker, og ikke sløse penger på tunge fagterminologier som kun for eksempel bransjen bruker. Vi kan finne ut hvilke ord potensielle kunder søker etter når de leter etter det du tilbyr. Innsikten du sitter igjen med kan også brukes for å optimalisere nettsiden din.

96_purple_standard_reports.jpg

Kartlegging av nettsidekvalitet

Er nettsiden god nok for en helhetlig kundeopplevelse? Vi ser på hele nettsiden og identifiserer både styrker og mangler. Her tar vi utgangspunkt i den eksisterende trafikken og prøver å finne forbedringsområder for å iverksette de rette tiltakene for optimal måloppnåelse. Vi kartlegger og foreslår endringer for å øke konvertingsgrad og trafikk.

96_purple_search.jpg

Konkurrenter og bransje

Mest sannsynlig vet du allerede hvem dine konkurrenter er, men det finnes nok også enda flere enn de du vet om. Har du de samme konkurrentene på nett? Har du de samme konkurrentene i sosiale medier? Kanskje har du til og med ulike konkurrenter på de ulike plattformene? 

Det gjelder å finne ut av hvem dine konkurrenter er, i alle kanaler, og også vite hvordan de forsøker å “være best”. Vi kan tilby en kundetilpasset analyse av bransje og av konkurrenter, samt finne svar på hvordan de gjør det i forhold til deg. Basert på den kundetilpassede analysen vil vi kunne komme med konkrete tiltak og anbefalinger for veien videre.

Performance Marketing

En kort forklaring på hva performance marketing er, er markedsføring basert på resultater. Det høres kanskje logisk og enkelt ut? Og i prinsippet er det nettopp det. Vi arbeider med såkalt målbar markedsføring, der det er resultatene som styrer hvilke aktiviteter vi gjennomfører. Hvis man tenker på strategiarbeid, så er prinsippene litt de samme: Man finner ulike tiltak som sammen skal nå det samme målet. Altså går denne markedsføringsmetoden ut på å tenke på tvers av kanaler, medier, prismodeller og formater. 

Målretting og segmentering

Performance marketing handler om å nå hver enkelt kunde med et tilpasset budskap. Det stikk motsatte av massekommunikasjon. Derfor er kampanjene gjerne delt inn i små, konkrete segmenter. Vi deler ofte inn Facebook-kampanjer i ulike annonsesett for eksempel for kvinner/menn, aldersnivå, geografi, o.l. 


Å måle resultater

For å kunne drive performance marketing trenger man data. Det er denne dataen som skal utnyttes i markedskampanjene, og den bør omfatte konkrete tall for klikk, konverteringer, registreringer etc, og det er ikke rom for synsing eller antakelser. Innsamlingen av data avhenger mye av hva slags respons man får fra brukerne. Her vil man at brukerne skal utføre en handling for å gi mest mulig data. En slik handling kan for eksempel være nedlasting av et dokument, videovisning, klikk på en bestemt knapp, utfylling av skjema, gjennomføring av kjøp etc. 

Test og optimalisering

Performance marketing handler om å hele tiden optimalisere og forbedre resultatene man sitter med. Dette innebærer at det meste av arbeidet gjennomføres etter at kampanjen har startet, siden man må basere veien videre på de tallene man får inn underveis. Først når en kampanje er satt opp og har kommet igang kan man begynne å teste, analysere, justere og tilpasse annonsebudskapet, segmenteringen og kostnadene. Det er høyt arbeidstempo når kampanjer blir satt opp i performance marketing, og du bør være nysgjerrig på resultatene hvis du vil benytte deg av denne strategien.


Budsjett fra inntekt

Ved performance marketing bør budsjettet bestemmes ut fra inntektsbudsjett heller enn kostnadsbudsjett. Dette er fordi at innsatsen bestemmes av resultatene man får, ikke av noen faste budsjettrammer. Til å begynne med velger man et nivå man vil starte med, og deretter øker man så lenge kampanjen er lønnsom.

Trine Humlen 2.jpg

Trine Humlen

Digital rådgiver

trine.humlen@visma.com

92891062

Håvard .jpg

Håvard Utne

Performance Konsulent

havard.utne@visma.com

48274220

Charlotte Karlsnes 2.jpg

Charlotte Stranden Karlsnes

Digital rådgiver

charlotte.karlsnes@visma.com

47667666

Vil du snakke med oss om innsikt og analyse? Fyll ut skjema så avtaler vi et møte. 

Kom i kontakt med oss!

Vi trenger ditt samtykke.