Fibersuksess med Facebook og Instagram Ads

Når Tussa IKT startet utbyggingen av fiber i et felt med private boliger, måtte de ha over 60 % oppslutning i feltet før de kunne starte. Dette viste seg i noen tilfeller å være en utfordring, fordi det var lite vareprat i feltene, og man fikk ikke en god nok arena for ambassadørene man hadde.


Vi undersøkte suksesskriteriet andre plasser, og så at i de byene og i felt med flermannsboliger ofte ble diskutert mer enn i vanlige boligfelt i bygder. Dette viste seg å henge sammen med borettslagene, og deres naturlige kundereise. De må vedta alle tilbud i fellesskap, og slik ble det mer vareprat og større spredning av avsender budskap.

Løsningen ble å etablere feltene som egne grupper i en egen Facebook-applikasjon. Slik fikk vi samlet husstandene i egne "borettslag", Tussa IKT fikk snakke med én stemme til hvert enkelt felt på samtidig, og ambassadørene ble både sterkere og flere. Vi etablerte deretter forskjellige "oppslagstavler" for informasjon i appen, slik at man hadde alt man trengte å vite om produkt, etablering, graving etc., rett i appen.

Med Facebook og Instagram-annonser rettet mot skreddersydde målgrupper i form av geografi og demografi, fikk vi opp varepraten i feltene, og vi fikk snakket med et relevant publikum; de som faktisk ønsket fiber i hjemmet. Gjennom Facebook sin annonseadministrator har vi hele tiden kunne justere og optimaliserte annonsene for best mulig effekt, og per 25.06.2015 er ca. 90 av 95 felt utbygt.

Ylva Overå Hide

Ylva Overå Hide

Tekstforfatting, rådgivning, og digital markedsføring

Tlf: 472 87 298
E-post: ylva@racer.no

Fyll ut skjema:

Vi trenger ditt samtykke.