«I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid». Utdraget er fra talen til Erna Solberg, 12 mars 2020. Landet gikk i lockdown og ingen visste hvilke konsekvenser det ville ha for næringslivet og økonomien.

Grunnen til dette kobles til Share of Voice (SOV%), din andel av den samlede medieinvesteringen i en gitt periode. Om man beholder eller øker sin SOV% i nedgangstider vil fortjenesten på lang sikt være betydelig, og samtidig være verdt investeringen sett opp mot evt. kutt i nedgangstiden. En annonsør som opprettholder markedsaktivitetene sine mens konkurrentene kutter vil også lettere kunne øke sin SOV% og dermed sikre seg langsiktige fordeler ettersom prisene vil falle. Dette så vi tydelig denne våren da annonsører betalte helt ned i en tredjedel av det de vanligvis gjør på visninger.


Rådgivning er en av de viktigste oppgavene vi i Visma Digital Marketing tilbyr. Å kunne rådgi med bakgrunn i faglig kompetanse gir kundene en trygghet i valgene de tar.

Sjekk ut våre rådgivningstjenester her


Kilde: Advertising In A Recession: It pays to maintain marketing pressure A review of the evidence

Avtal en prat med våre rådgivere!

Fyll ut skjema og fortell oss litt om hva du ønsker å ta en prat om. Så kontakter vi deg så fort som mulig.