"Vi har bygget opp et sterkt fagmiljø på digital markedsføring over flere år, og vil fremover rekruttere flere sterke fagfolk for å ta nye posisjoner innenfor innsiktsfull, datadrevet markedsføring."