Innovasjon

Før eller senere kommer det andre bedrifter på banen med nye og bedre produkter. Har man da sluttet med innovasjon og produktutvikling er man ferdig!

Steve Jobs

Innovasjon som differensieringsstrategi

I Visma er innovasjon en viktig del av vår strategi, vår kultur og våre verdier. Vår oppgave er å gi våre kunder en opplevelse av at det er enkelt og lærerikt å jobbe med konsulenter fra Visma. At vi utfordrer de på en relevant og kreativ måte, og leverer svært brukervennlige og effektive løsninger.

Våre prosjekter

Innovasjon i Visma

Evnen til innovasjon er avgjørende for om en bedrift lykkes eller ikke. Svært få bedrifter opptrer i et monopol helt uten konkurranse, og i en global verden møter mange norske bedrifter stor konkurranse fra utenlandske aktører. Konkurransen er hard, og bedrifter konkurrerer både på pris og produktegenskaper. Samtidig blir forbrukerne stadig mer kresne og informasjon om produktenes egenskaper og hvilke valgmuligheter som finnes, stadig lettere tilgjengelig. Dette skjerper konkurransen.

Ønsker du å jobbe med et selskap hvor innovasjon er den viktigste faktoren for våre konkurransefortrinn?

Sjekk våre ledige stillinger