Mobilutvikling

Universell Utforming

Universell utforming handler om å lage gode, digitale løsninger som er tilpasset alle i samfunnet, uavhengig av om man har nedsatte kognitive ferdigheter. Universell utforming må ivaretas spesielt i systemutvikling, da både kildekoden og design må ivareta retningslinjene for WCAG 2.0.

Universell utforming er et lovpålagt krav fra og med 1.juli 2014.

Visma tilbyr test av universell utforming av dine eksisterende løsninger, i tillegg til at vi ivaretar WCAG 2.0-retningslinjene nye løsninger. Vi ser på det som vårt ansvar å lage løsninger med høy brukskvalitet for alle.

Vi ivaretar alle fagområder for kravene til universell utforming – deriblant krav om kontraster, alternative tekster og gode menystrukturer. Løsningene vi utvikler for web tilpasses skjermlesere og tilsvarende verktøy tilpasset de med nedsatt funksjonsevne.

Vi tester løsninger underveis i utviklingsløpet med ulike testverktøy, for å unngå høye utviklingskostnader ved å utsette testingen til slutt. Vi planlegger allerede før utviklingen starter, hvordan vi skal ivareta kravene gjennom hele prosjektløpet.

 

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Trenger du hjelp?

Send oss en beskjed så tar vi kontakt med deg.

Portrett av en visma konsulent

Portrett av en visma konsulent