Teknisk test

Økt bruk og avhengighet av IT gjør at vi i økende grad forventer at alt skal fungere 100% hele tiden. Virksomheter er avhengige av at IT-systemene er tilgjengelige, robuste, stabile og har god ytelse, slik at daglige arbeidsoppgaver og forretningsprosesser kan gjennomføres raskt og effektivt.

 

Hvordan sikre et stabilt og forutsigbart IT-miljø?

Når IT-systemet feiler eller har uakseptabel ytelse, er konsekvensene ofte svært store. Økonomiske tap, merarbeid og misnøye blant kunder og brukere øker. Viljen til å bruke systemene reduseres, og virksomheten taper også anseelse og omdømme dersom ustabile IT-miljøer rammer mange brukere.

For å redusere sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, gjennomføres tekniske tester, og da særlig ytelsestester og pålitelighetstester. Tekniske tester reduserer sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, og formidler viktig informasjon om IT-systemet til systemeiere, brukere og driftspersonell.

 

Hovedområder innen teknisk test

Teknisk test er et fellesbegrep for test av ulike ikke-funksjonelle egenskaper, som ytelse, robusthet og sikkerhet.

Ytelse

Formålet med ytelsestester er å avdekke eventuelle utfordringer knyttet til blant annet respons, dataflyt og/eller skalerbarhet ved en applikasjon eller et IT-system under en gitt arbeidsbelastning. Ytelsestester/-målinger er nødvendig for å kunne verifisere at løsningens ytelseskrav er oppfylt. Sentrale metrikker innenfor ytelsestest kan være responstider, kapasitet og ressursutnyttelse.

Robusthet

Sentrale egenskaper som testes ved en robusthetstest er stabilitet, modenhet for drift, feiltoleranse, tilgjengelighet og gjenopprettbarhet. Her benyttes blant annet metrikken mean time between failure (MTBF). Robusthetstester gjennomføres ofte som negative tester hvor man forsøker å brekke systemet. Robusthet verifiseres gjerne gjennom en særskilt driftstest i produksjonslikt miljø.

Sikkerhet

Formålet med sikkerhetstester er å sikre at løsningen etterlever sikkerhetsmessige krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er viktig å tenke sikkerhet allerede i det øyeblikket planlegging og spesifikasjon av løsningen startes. God sikkerhet sikres blant annet gjennom inspeksjon av løsninger og rutiner. Det utføres i tillegg trusselmodelleringer og penetrasjonstester.

For å kunne evaluere en applikasjons eller et IT-systems ytelse, utsettes det for grundige tekniske tester. Hvilken type tester som gjennomføres, avgjøres i stor grad av hvilke ytelseskrav og tekniske egenskaper som skal evalueres.

Trenger du hjelp?

Visma Consulting har over 15 års erfaring innen teknisk test, og kan tilby skreddersydde test-team som består av eksperter innen ytelsestest, database, applikasjon-servere, web-servere, samt produktspesialister som har relevant teknologi- og produktkompetanse på systemet som skal testes. Våre eksperter vil administrere hele testprosessen; fra planlegging til gjennomføring, analyse og resultatrapportering.

Vårt tekniske test-team kan bistå i å identifisere systemområder som er preget av treghet og ustabilitet. Vi vil teste systemet med relevant belastning, identifisere områder som presterer lavere enn ytelseskravene, og fokusere på disse områdene for å identifisere ytelsesfremmende tiltak på både kort og lang sikt.

Hva gir dette deg som kunde?

Våre tekniske testere vil kunne legge til rette for:

  • et raskt, effektivt og stabilt IT-system som støtter virksomhetens prosesser
  • redusert nedetid, IT relaterte kostnader og merarbeid forbundet med lav ytelse
  • å unngå tap av anseelse og omdømme så vel internt som eksternt, og derav tap av fortjeneste
  • å kunne planlegge fremtidige oppgraderinger med høyere grad av nøyaktighet for å unngå unødige utgifter.

Med andre ord, våre tjenester gir deg som kunde økt trygghet, bedre forutsigbarhet og lavere risiko.

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.