Rådgivning innen kvalitetssikring

Rådgiving innen test- og kvalitetsledelse

Våre konsulenter bistår gjerne med rådgivning og veiledning knyttet til blant annet

 • Kartlegging av ulike behov i forbindelse med test
 • Strategi for testautomatisering
 • Utforming eller modernisering av testorganisasjon
 • Utforming av teststrategi
 • Utforming av testprosess
 • Utforming av testbare krav og akseptansekriterier
 • Utforming av kvalitetskrav
 • Krav til testdata
 • Valg av testmetodikk
 • Valg av testverktøy
 • Tilrettelegging av testrammeverk
 • Estimering av testaktiviteter

 

Innen teknisk test tilbyr vi rådgivningstjenester knyttet til blant annet

 • Analyse
 • Etablering av ytelsesstrategi
 • Valg av verktøy og konfigurasjon
 • "Proof of Concept" på ytelsesrelaterte områder
 • Utvikling av script for ytelsestest
 • Monitorering
 • Opplæring

 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent