Funksjonell test

Funksjonell test av et IT-system har som formål å verifisere programvarens funksjonelle egenskaper og oppfyllelse av forretningsmessige krav. Dette kan være både eksplisitte og implisitte krav. De førstnevnte er som regel spesifisert i løsningsbeskrivelser og designdokumentasjon, og stammer gjerne fra en forutgående kravspesifikasjon. Ulike spesifikasjonsbaserte teknikker brukes gjerne for å utlede testbetingelser og testtilfeller for den funksjonelle testingen.  

Funksjonell test er opptatt av den eksternt synlige oppførselen av programvaren, og faller derfor i kategorien svart-boks testing. Våre konsulenter har lang erfaring med gjennomføring av funksjonelle tester, både manuelle og automatiserte.

Funksjonell test kan benyttes for å verifisere forventet oppførsel på større eller mindre deler av et IT-system, og inngår derfor som en viktig del av verifikasjonsarbeidet på flere ulike testnivå.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent