Teknisk test_halvside 2.png

Gå tilbake til Test og testledelse

Teknisk test

Hva er teknisk test?

Teknisk test er et fellesbegrep for test av ulike ikke-funksjonelle egenskaper som ytelse, robusthet og sikkerhet. Tekniske tester reduserer sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, og formidler viktig informasjon om IT-systemet til systemeier, brukere og driftspersonell.

Hvilken type tester som skal gjennomføres avgjøres i stor grad av hvilke ytelseskrav og tekniske egenskaper som skal evalueres. Våre testere har lang erfaring med tekniske tester, og da særlig ytelsestester og pålitelighetstester.

 

Hva kan du forvente som kunde? 

Våre tekniske testere vil kunne legge til rette for blant annet et raskt, effektivt og stabilt IT-system som støtter virksomhetens prosesser, redusert nedetid og å kunne planlegge fremtidige oppgraderingen med høyere grad av nøyaktighet for å unngå unødvendige utgifter.

Snakk med oss om testing

Hva er det vi tester?

Ytelse og ytelsestest

Formålet med ytelsestester er å avdekke eventuelle utfordringer knyttet til blant annet respons, dataflyt og/eller skalerbarhet ved en applikasjon eller et IT-system under en gitt arbeidsbelastning. Ytelsestester er nødvendige for å kunne verifisere at løsningens ytelseskrav er oppfylt. Sentrale metrikker innenfor ytelsestest kan være responstider, kapasitet og ressursutnyttelse.

Robusthet og robusthetstest

Sentrale egenskaper som testes ved en robusthetstest er stabilitet, modenhet for drift, feiltoleranse, tilgjengelighet og gjenopprettbarhet. Her benyttes blant annet metrikken “mean time between failure” (MTBF). Robusthetstester gjennomføres ofte som negative tester hvor man forsøker å brekke systemet. Robusthet verifiseres gjerne gjennom en særskilt driftstest i produksjonslikt miljø.

Sikkerhet og sikkerhetstest

Formålet med sikkerhetstester er å sikre at løsningen etterlever sikkerhetsmessige krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det er viktig å tenke sikkerhet allerede i det øyeblikket planlegging og spesifikasjon av løsningen startes. God sikkerhet sikres blant annet gjennom inspeksjon av løsninger og rutiner. Det utføres i tillegg trusselmodelleringer og penetrasjonstester.

Snakk med oss om test og testledelse!

Kontakt oss_halvside_2.png