Systemutvikling

Markedet bugner av ferdige løsninger for kommunikasjon, økonomi og prosesstyring. Mange bedrifter har imidlertid behov for løsninger som er 100% tilpasset egne behov og egen virksomhet for å oppnå økt kvalitet og effektivitet.
systemutvikling av skreddersydde løsninger illustrasjon

Systemutvikling av skreddersydde løsninger


Velger du å investere i en helhetlig løsning som er 100% tilpasset dine behov og din kjernevirksomhet vil du merke forskjellen i form av økt kvalitet og effektivitet i det du driver med. Vi har delt systemutvikling inn i følgende hovedområder:

mobileløsniger illustrasjon

Mobile løsninger

Forbrukerteknologiens raske utvikling setter nye krav til tilgjengelighet og funksjonalitet på tvers av enheter og plattformer.  Dette løsningsområdet omfatter mobiltilpasning av webløsninger, utvikling av mobil applikasjoner, og løsninger for sikkerhet i møte med «bring your own device»-praktisering.

Mer om Mobile løsninger

Information Managment illustrasjon

Information managment

Information management handler om å bevege seg fra å se på data som et biprodukt av virksomhetens digitale prosesser, til å se på data som en ressurs og et potensielt styringsverktøy. For at data skal kunne anvendes som grunnlag for forretningsbeslutninger, må de imidlertid kvalitetssikres og behandles på en konsistent måte. Dette gjelder uavhengig av om du er bruker av interne og eksterne datakilder, eller om du selv skal gjøre dine data tilgjengelige for andre.

Mer om Information management

Fagsystemer illustrasjon

Fagsystemer

Fagsystemer er elektroniske systemer for utføring av definerte arbeidsoppgaver som omhandler dokumenter og data, som for eksempel saksbehandling. Systemet støtter kort og godt virksomhetens kjerneaktiviteter, og gir medarbeiderne god oversikt over sine arbeidsoppgaver, samt effektive verktøy for å utføre dem. Fagsystemer er ofte integrert mot selvbetjening og samhandlingsløsninger som skjemaløsninger, dataregistre og elektronisk distribusjon. Vi har lang erfaring og mange referanser med systemutvikling, både av enkeltstående fagsystemer, og integrerte totalløsninger.

Mer om fagsystemer

Portaler illustrasjon

Portaler

Portaler og selvbetjeningsløsninger skal sikre effektiv kommunikasjon mellom kunden og kundens kunder. En digital arbeidsprosess innebærer gjerne innhenting av informasjon, lagring og endring av data og dokumenter, og samhandling med andre aktører underveis. I tillegg skal inputen til prosessen hentes inn fra eksterne brukere, og resultatet distribueres i etterkant. Disse løsningene handler om å forenkle kommunikasjon, samarbeid og informasjonsdeling på tvers av personer, enheter og systemer.

Mer om portaler

Trenger du hjelp?

Send oss en beskjed så tar vi kontakt med deg.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent