Systemutvikling

Visma Consulting digitaliserer Norge. Vi leverer konsulenttjenester i form av IT-rådgivning, systemutvikling og applikasjonsforvaltning til både private og offentlige virksomheter.

Systemutvikling av skreddersydde løsninger

Velger du å investere i en helhetlig løsning som er 100% tilpasset dine behov og din kjernevirksomhet vil du merke forskjellen i form av økt kvalitet og effektivitet i det du driver med. Vi har delt systemutvikling inn i følgende hovedområder

Design og frontend-utvikling

Vi i Visma Consulting jobber med å digitalisere Norge og øke brukeropplevelsen i alle våre løsninger. For å digitalisere Norge på en brukervennlig måte, er design og frontend-utvikling et satsningsområde hos oss. Vi erfarer at interaksjonen og samspillet mellom mennesket og maskin blir mer og mer viktig.

Design og frontend-utvikling

Information managment og BI

Information management handler om å bevege seg fra å se på data som et biprodukt av virksomhetens digitale prosesser, til å se på data som en ressurs og et potensielt styringsverktøy. For at data skal kunne anvendes som grunnlag for forretningsbeslutninger, må de imidlertid kvalitetssikres og behandles på en konsistent måte. Dette gjelder uavhengig av om du er bruker av interne og eksterne datakilder, eller om du selv skal gjøre dine data tilgjengelige for andre.

Information managment og BI

Fagsystemer

Fagsystemer er elektroniske systemer for utføring av definerte arbeidsoppgaver som omhandler dokumenter og data, som for eksempel saksbehandling. Systemet støtter kort og godt virksomhetens kjerneaktiviteter, og gir medarbeiderne god oversikt over sine arbeidsoppgaver, samt effektive verktøy for å utføre dem. Fagsystemer er ofte integrert mot selvbetjening og samhandlingsløsninger som skjemaløsninger, dataregistre og elektronisk distribusjon. Vi har lang erfaring og mange referanser med systemutvikling, både av enkeltstående fagsystemer, og integrerte totalløsninger.

Fagsystemer

Portaler

Portaler og selvbetjeningsløsninger skal sikre effektiv kommunikasjon mellom kunden og kundens kunder. En digital arbeidsprosess innebærer gjerne innhenting av informasjon, lagring og endring av data og dokumenter, og samhandling med andre aktører underveis. I tillegg skal inputen til prosessen hentes inn fra eksterne brukere, og resultatet distribueres i etterkant. Disse løsningene handler om å forenkle kommunikasjon, samarbeid og informasjonsdeling på tvers av personer, enheter og systemer.

Portaler

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent