Statistikkløsninger illustrasjon

Statistikkløsninger


En statistikkløsning har mye til felles med andre BI-løsninger, men har ofte spesielle mekanismer for å kontrollere og skjerme hva som offentliggjøres av statistikk.

Visma har utviklet en statistikkløsning hvor store deler av løsningen er basert på metadatastyrte generiske prinsipper bygget på Microsofts BI-plattform. Dette gjelder generisk innlasting og vasking av brukerdefinerte data i mottaksportal, brukerstyrte kontroller, feilrapporter og automatisk opprettede tabeller knyttet til kodeverk/dimensjoner.  I løsningen ligger det også konfigurerbar håndtering av sensitiv informasjon, samt en finmasket løsning for full sporbarhet i forhold til verdikjede og datakvalitet. 

Det er også utviklet en generisk modul for aggregering av data basert på metadata. En annen modul foretar generisk prikking og sekundærprikking av de aggregerte dataene, også basert på metadata.

Det er også utviklet generiske konsepter for aggregering og prikking av data. Prikking innebærer enkelt fortalt at data med få personer blir skult. For at de prikkede tallene ikke skal kunne utledes basert på summeringer foretas det sekundærprikkinger som forhindrer muligheten for dette. Alt dette skjer automatisk gjennom løsningen. Alle regler vil være konfigurerbare.

 

Visma Consulting har blant annet utviklet en statistikkløsning for publisering av offentlig statistikk. Denne løsningen har spesielt strenge krav til prikking og skjerming av enkeltindivider i datagrunnlaget.

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Trenger du hjelp?

Send oss en beskjed så tar vi kontakt med deg.

Portrett av en visma konsulting

Portrett av en visma konsulting

Erik Nordli
Business Intelligence Manager