Skytjenester

Når nye løsninger etableres på skybaserte plattformer, tilbyr Visma Consulting å ta et totalansvar for utvikling, vedlikehold og drift av systemene gjennom en avtale for Drift av Skyløsninger, Managed Cloud.

Totalansvar for drift av dine skytjenester

Gjennom flere nyutviklings- og moderniseringsprosjekter har Visma Consulting veiledet kunder i overgangen fra tradisjonell applikasjonsarkitektur til løsninger som benytter skybaserte tjenester.

Når nye løsninger etableres på skybaserte plattformer, tilbyr Visma Consulting å ta et totalansvar for utvikling, vedlikehold og drift av systemene gjennom en avtale for Drift av Skyløsninger, Managed Cloud.

Når vi inngår en avtale vil Visma Consulting stå som leverandør av alle skytjenester som benyttes i løsningen og Kunde trenger kun å forholde seg til oss som Single Point of Contact.

I avtalene kan det inngå én eller flere standardiserte skytjenester (SaaS-tjenester), skreddersydde portaler og fagsystemer, og alle nødvendige lisenser, sertifikater og miljøer for å drifte og vedlikeholde systemene.

Som totalleverandør vil Visma ta ansvar for utnyttelsen av kapasiteten, responstider, oppetidskrav og håndtering av hendelser. I tillegg tilbys kostnadseffektive leveranser og produksjonssettinger kan gjøres direkte av kunde om ønskelig.

All bruk av skytjenester vil kunne tilfredsstille krav om plassering av utstyr innenfor EØS og øvrige krav for bruk av skytjenester til offentlige nettportaler og fagsystemer. 

Skyplattformer

Sikre data i skyen

Data er en fysisk gjenstand som eksisterer og befinner seg på en eller flere lokasjoner til bestemte tidspunkt. Data kan lagres på flere forskjellige steder. Visma Consulting anbefaler å lagre alle person- og forretningsdata innenfor EØS av følgende grunner:

  • Data følger norsk og europeisk lovgivning både med tanke på personvern og sikkerhet.
  • Datasentrene har god kapasitet seg imellom og tjenester er naturlig speilet mellom dem.
  • Rask responstid fra Norge.

Flere aktører lagrer personsensitive data og forretningskritiske data i skyen. Vismas rådgivere har god kompetanse og erfaring med valg av lagringsstrategi. Både med tanke på klassifisering av data for den enkelte virksomhet, og generell rådgivning knyttet til datalagring i skyen eller hos tradisjonelle driftsleverandører.

Lagring av data i skyen eller hos en tradisjonell driftsleverandør er et valg om hvor de fysiske dataene skal befinne seg. I prosessen med valg av sky eller tradisjonell drift er det viktig å vurdere mekanismene rundt dataene. Hvilke sikkerhetsmekanismer kan applikasjonen implementere rundt dataene og hvordan er rutinene for driftsteknikere knyttet til data? Myndighetenes innsynsrett i data er også noe som må vurderes i valget om bruk av sky eller ikke. Det er viktig å huske at selv åpne offentlige data må sikres, så ikke en tredjepart kan bruke systemet til å spre sitt budskap og sine data.

Delivery.png

Cloud icon.png

Hybrid sky – den nye normen

Ikke alt egner seg til å kjøre i offentlig sky. Det kan være legacy systemer, offentlig arkiv eller spesielle løsninger og data. Enten det er et ønske om å beholde data på tradisjonelle servere, eller hardware allerede er anskaffet, kan skyen fortsatt være løsningen. For de aller fleste handler det ikke om å ha alt i skyen eller ingenting, men en blanding. Hybrid-løsninger er det mest normale, hvor skyen brukes til å skalere lasten, frikoble enkelte deler av løsninger eller bare utvide eksisterende kapasitet. Dette kan gjøres på mange måter, alt fra utvidelse av nettverket med dedikert fiber til et skybasert datasenter, eller staging og publisering av data via portaler i skyen.

Relevante prosjekter

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi trenger ditt samtykke.

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting