Skyer

Skytjenester

Teknologiutviklingen går raskere og raskere, og dagens virksomheter har derfor behov for en moderne IT infrastruktur. En moderne skyplattform gjør det mulig for virksomheten å endre seg raskt, skalere opp og ned og integrere nye løsninger og funksjonalitet etter behov.

Overgangen til skyløsninger fortsetter å vokse hvert år. Flere selskaper ser fordelene ved å bruke kostnadseffektiv teknologi i verdensklasse som er tilgjengelig overalt for å sørge for stabil vekst i årene som kommer. Undersøkelser Visma har gjort viser at over halvparten av våre kunder forventer å flytte sine tjenester over til skybaserte løsninger innen de neste to årene. Den økende trenden av hjemmekontor akselererer denne prosessen.

Hva gjør skytjenester så verdifulle?

 

 

 

Discussion - green.png

Smartere drift

Løsninger som lever i skyen får nødvendig vedlikehold av spesialiserte tjeneste-tilbydere og de er langt mer pålitelige enn lokale servere, ofte med en oppetid på 100%. Skyløsninger er også mindre utsatt for feil: det er større risiko for å overse software-feil når servere er hostet lokalt i motsetning til skyløsninger som tilbyr automatisk monitorering for å oppdage feil i sekundet de oppstår og eksperter som er klar til å hjelpe hvis noe skulle gå galt.

Større fleksibilitet

Skyløsninger gir større fleksibilitet i forretningen da de kutter kostnader knyttet til investering av systemer som sørger for at bedriften er oppe og kjører. Dette åpner for å investere pengene i viktigere behov, som dyktige ansatte, for å bidra til økt vekst.

Fleksibilitet er på mange måter likt skalerbarhet i en forretning, og skalerbarhet er en av de viktigste fordelene med å velge en skybasert løsning. Det gir bedrifter muligheter til å raskt og kostnadseffektivt skalere opp og ned brukere og funksjonalitet i henhold til forretningsbehov. Dette er en game changer for mange bedrifter: når oppskalering krever minimalt av investeringer på forskudd og kostnader relatert til fysisk infrastruktur minker reduseres risikoen sterkt.

Datasikring i skyen

Lagring av data i skyen eller hos en tradisjonell driftsleverandør er et valg om hvor de fysiske dataene skal befinne seg. I prosessen med valg av sky eller tradisjonell drift er det viktig å vurdere mekanismene rundt dataene. Hvilke sikkerhetsmekanismer kan applikasjonen implementere rundt dataene og hvordan er rutinene for driftsteknikere knyttet til data? Myndighetenes innsynsrett i data er også noe som må vurderes i valget om bruk av sky eller ikke. Det er viktig å huske at selv åpne offentlige data må sikres, så ikke en tredjepart kan bruke systemet til å spre sitt budskap og sine data.


Flere aktører lagrer personsensitive data og forretningskritiske data i skyen. Vismas rådgivere har god kompetanse og erfaring med valg av lagringsstrategi. Både med tanke på klassifisering av data for den enkelte virksomhet, og generell rådgivning knyttet til datalagring i skyen eller hos tradisjonelle driftsleverandører.

Hybrid sky

Ikke alt egner seg til å kjøre i offentlig sky. Det kan være legacy systemer, offentlig arkiv eller spesielle løsninger og data. Enten det er et ønske om å beholde data på tradisjonelle servere, eller hardware allerede er anskaffet, kan skyen fortsatt være løsningen.

For de aller fleste handler det ikke om å ha alt i skyen eller ingenting, men en blanding. Hybrid-løsninger er det mest normale, hvor skyen brukes til å skalere lasten, frikoble enkelte deler av løsninger eller bare utvide eksisterende kapasitet. Dette kan gjøres på mange måter, alt fra utvidelse av nettverket med dedikert fiber til et skybasert datasenter, eller staging og publisering av data via portaler i skyen.

 

 

Security - green.png

 

 

 

 

Location - green.png

Jobb og fritid

Større mobilitet ved å kunne jobbe fra hvor som helst med hvilken som helst enhet gir en direkte fordel for ansatte med å enklere kunne balansere jobb og fritid. Å gi ansatte muligheten til å jobbe fra ulike lokasjoner har sine fordeler da de enklere kan løse oppgaver som å signere dokumenter digitalt mellom møter. De drar også fordeler av økt fleksibilitet ved å kunne bruke viktig tid sammen med barn og familie på ettermiddagen og fortsette med arbeidsoppgaver på kvelden. Dette resulterer i mer fornøyde og produktive ansatte, som er helt kritisk for enhver bedrift sin suksess.

Bedre miljø

Ikke nok med at skyløsninger sørger for at man ikke må bekymre seg for tilstrekkelig lagringskapasitet, det sørger også for færre fysiske servere som igjen kutter kostnader for bedrifter på flere plan. I tillegg vil digitale verktøy og effektivt samarbeid bidra til bunnlinja takket være et redusert behov for papir og andre materialer. Disse fordelene drar også miljøet godt av; en reduksjon av avfall og utslipp som gir bedrifter bedre muligheter til å innfri miljøkrav og kommunisere ut innsatsen sin til kunder.

Økt motstandsdyktighet

Mange selskaper har allerede oppdaget fleksibiliteten skytjenester gir, men har i den siste tiden også sett skyens potensiale til å være motstandsdyktig. Bedrifter av ulik størrelse og med ulike målgrupper har sett hvordan digitale løsninger for oppgaver som tidligere ble gjort for hånd, slik som fakturering, e-commerce og online-tjenester, har gitt en nødvendig livline i krevende tider. Restauranter har fortsatt muligheter til å levere mat, leverandører kan selge sine produkter online og kontoransatte kan jobbe hjemmefra.

Totalansvar for drift av dine skytjenester

Gjennom en rekke nyutviklings- og moderniseringsprosjekter har vi i en årrekke veiledet kunder i overgangen fra tradisjonell applikasjonsarkitektur til skybaserte løsninger og tjenester.


Dersom du har løsninger som skal etableres på skybaserte plattformer tar vi et totalansvar for utvikling, vedlikehold og drift av systemene gjennom en avtale for Drift av Skyløsninger, Managed Cloud. Visma vil stå som leverandør av alle skytjenester som benyttes i løsningen og du trenger kun å forholde deg til oss.


Som totalleverandør vil vi ta ansvar for utnyttelsen av kapasiteten, responstider, oppetidskrav og håndtering av hendelser. Leveranser og produksjonssettinger kan også gjøres direkte av kunde dersom dette er ønskelig.


All bruk av skytjenester vil kunne tilfredsstille krav om plassering av utstyr innenfor EØS og øvrige krav for bruk av skytjenester til offentlige nettportaler og fagsystemer. 

Skyplattformer

Digitaliseringsguide.png

Hvordan lykkes med digitalisering?

Vil du vite mer om hvordan du skal lykkes med dine digitaliseringsprosjekter?

Last ned vår guide for å kunne lese mer om 8 suksesskriterier for å lykkes med digitaliseringsprosjekter, samt hvordan du kan angripe digitaliseringsprosessen.

Last ned gratis guide

Skyløsninger vi har levert

Ny nettportal for Nasjonalt ID-senter

Gjennom bistand og rådgivning til utlendingsforvaltningen og politiet skal Nasjonalt ID-senter styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til, eller oppholder seg i Norge.

Nettportalen NIDSenter.no er den viktigste kommunikasjonskanalen for Nasjonalt ID-senter og benyttes blant annet av Politiet og Utlendingsforveltningen for eLæring, informasjonssøk og oppslag.

Gjennom gode rutiner for applikasjonsforvaltning, har Visma Consulting sikret en effektiv og trygg forvaltning og videreutvikling av portalen.
Overføring av miljøer og skybaserte tjenester har gitt en betydelig effektivisering av driften, og tilsvarende rask og effektiv publisering av nye versjoner.

NID.png

Digital søking på egne premisser

Hvert år ønsker et stort antall utenlandske statsborgere å besøke eller flytte til Norge. Dette krever i mange tilfeller registrering av innreise og godkjennelse av opphold. En omfattende prosess i flere ledd. 

Tidligere registrerte utlendinger seg direkte ved oppmøte på politi- og utenriksstasjoner. Dette førte til lange køer ettersom registrering av opplysninger var tidkrevende og mange søkere møtte opp i flere omganger for å levere alle de nødvendige papirene.

For å effektivisere søking og søknadsbehandling besluttet UDI å digitalisere disse prosessene, slik at den enkelte søker kunne tilegne seg informasjon og registrere en rekke opplysninger på egenhånd. UDIs selvbetjeningsportal heter "Søknad på Nett" (SPN) og Visma Consulting forvalter i dag løsningen som en del av en omfattende systemportefølje ved UDI.

 

udi-screen.png

Ny portal for Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen for utlendingssaker og statsborgersaker. Alle saker som behandles i UNE, har først blitt behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

Utlendingsnemnda hadde en portal som var utviklet på en gammel versjon av EPiServer CMS, og den var heller ikke universelt utformet eller responsiv. Det forelå derfor et stort behov for en modernisering av nettsiden.

Visma Consulting utførte oppgaven å bygge opp en helt ny portal fra bunn. Vi anbefalte også å etablere portalen som en skyløsning og utredet de tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forholdene for et slikt valg. Portalen ble utviklet på nyeste versjon av EPiServer og den kjøres i Microsoft Azure.

UNE2.png

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI