Samhandling

Elektronisk samhandling innebærer utveksling og deling av informasjon og data, samt integrasjon mellom ulike arbeidsprosesser.

Den elektroniske samhandlingen gir en enhetlig og sammenhengende prosessflyt, med en felles arbeidsflate, for personer og systemer som integreres på tvers av avdelinger og virksomheter.

Visma Consulting har lang erfaring med gjennomføring av integrasjonsprosjekter der målet er å skape løsninger som muliggjør samhandling internt og på tvers av virksomheter.

Vi legger til rette for at informasjon i form av data og dokumenter flyter mellom de ulike systemene, med sanntids oppdatering av endringer. Dette muliggjør effektivisering i samhandlingen mellom personer, organisasjoner og virksomheter, og reduserer dobbeltarbeid når ulike prosesser krever den samme inputen av data.

Behovet for slike integrerte løsninger er tydelig, for eksempel i journalføring på tvers av enheter, og saksbehandling som krever informasjon fra mange ulike kilder. Effektive samhandlingsløsninger visker ut grensene mellom virksomheter når daglige arbeidsoppgaver skal løses.

Eksempel på en samhandlingsplattform som Visma Consulting har utviklet er Oslo Kommune Renovasjonsetatens WebDEB. Systemet støtter ulike prosesser for kundeoppfølging og rapportering til kommunen og brukes til planlegging og administrasjon av avfallshentingen.

Løsningen er blant annet integrert mot kemneren i Oslo slik at WebDEB til enhver tid har oppdatert informasjon om alle eiendommer og eiere i Oslo kommune. Brukerne får tilgang til systemet ved hjelp av en standard nettleser.

Renovasjonsetaten hadde tidligere ikke noe datasystem til å støtte arbeidet med avfallshåndteringen i Oslo. Det daglige arbeidet baserte seg i stor grad på gule lapper og papirarbeid. WebDEB har etter hvert blitt et fullgodt system som støtter alle faser av avfallshåndteringen, og de kaller det selv for sitt ”sentralnervesystem”. WebDEB brukes av alle aktører som er involvert i det daglige arbeidet med avfallshåndteringen i Oslo, og sentrale oppgaver er blant annet kundeoppfølging, driftsoppfølging, fakturering og ruteplanlegging.

Relevante prosjekter

Trenger du hjelp fra en IT-konsulent?

Med IT-konsulenter fra oss kommer dere raskt i gang og oppnår en større fleksibilitet i prosjektene deres. Våre IT-konsulenter er høyt utdannede og selvgående spesialister som leverer IT-løsninger og konsulenttjenester i kortere eller lengre perioder.

Mer om effektiv konsulentbistand 

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger