Saksbehandling illustrasjon

Saksbehandling

Visma Consulting leverer saksbehandlingsløsnigner som er tilpasset virksomhetens behov. Vi har lang erfaring med å modellere sakbehandlingsprosesser og implementere systemstøtte for forvaltning av regelverk. Vi legger vekt på å lage systemer som er enkle å bruke, der saksbehandler har rask tilgang til relevant og oppdatert informasjon. Dette, i kombinasjon med automatisering, sikrer høy kvalitet i beslutningsprosessen og effektive arbeidsprosesser.

Visma Consulting har blant annet utviklet Arena, et av kjernesystemene i NAV som er en saksbehandlingsløsning med 8000 definerte brukere/saksbehandlere. En sentral del av løsningen er saksbehandlingsstøtten for rundt 50 økonomiske ordninger som NAV forvalter, innen blant annet følgende områder:

  • Dagpenger under arbeidsløshet
  • Ytelser ved yrkesrettet attføring
  • Individstønad knyttet til deltakelse på arbeidsmarkedstiltak

Systemstøtten dekker hele saksbehandlingsprosessen, fra mottak av krav og innhenting av relevante saksopplysninger, gjennom vedtaksbehandling og produksjon av vedtaksbrev, til beregning av brutto utbetalingsgrunnlag for oversendelse til utbetalingssystemet. Fleksibiliteten i løsningen gjør det mulig å effektivt gjennomføre utvidelser og tilpasninger som følge av skiftende politiske føringer og endringer i regelverket.

Funksjonaliteten i Arena er tilrettelagt for systembrukerne i form av arbeidsprosesser, som består av en samling sammenhengende trinn med regler for innbyrdes rekkefølge og eventuelle avhengigheter. Saksbehandlerne har også tilgang til faglige støttetekster, knyttet til de enkelte trinn i arbeidsprosessene. Dette bidrar til å sikre en enhetlig saksbehandling som er i tråd med regelverket og faglige retningslinjer.

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent