Prosjektledelse

Visma Consulting har solid kompetanse innen prosjektledelse, og kan tilby bistand til planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter.

Prosjektledelse for dine IT-prosjekter

Ikke alle virksomheter har egne ressurser som har kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å drive store og komplekse IT-prosjekter. Vi tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjekter på vegne av din virksomhet for å ivareta at dere i størst mulig grad får det dere ønsker å utvikle innen den tid, kost og ramme som er definert.

Prosjektledelse er et strategisk kompetanseområde for Visma Consulting og vi har lang erfaring med prosjektledelse både på leverandør- og kundesiden.

 

Våre prosjektledere jobber for at du skal oppnå:

 • en styrt prosess fra idé til måloppnåelse     
 • kvalitet i alle ledd av prosessen
 • leveranse til avtalt tid og kostnad
 • forankring og engasjement
 • kompetansebygging
 • gevinstrealisering

Våre prosjektlederne har lang erfaring fra store og komplekse prosjekter og dokumentert gjennomføringsevne. Vi sertifiserer våre prosjektledere i henhold til kravene fra IPMA eller PMI.

 

Våre konsulenter har kompetanse innen følgende områder:

 • Prosjektplanlegging og -organisering
 • Estimering
 • Oppfølging og styring
 • Avvikshåndtering
 • Kvalitetssikring
 • Risikohåndtering
 • Endringshåndtering
 • Gevinstrealisering
 • Kommunikasjon
 • Teambygging
 • Konflikthåndtering

Guide: Vismas 7 steg til en vellykket prosjektoppstart

Vår metodikk er et resultat av erfaringer, beste praksis og eksisterende standarder. Våre prosjektledere jobber aktivt i alle prosjektfaser, og deler her sine 7 steg til en vellykket prosjektoppstart.

Last ned guiden

Prosessledelse

Visma Consulting har lang erfaring med bruk av prosessledelse i applikasjonsutviklings- og anskaffelsesprosjekter, samt i forretningsutvikling.

Vi benytter arbeidsmøter (workshops) aktivt for å nå prosjekt- og effektmål. Møtene styres etter en innøvd arbeidsmetodikk (kalt prosessledelse) hvor planlegging, styrt gjennomføring og dokumentering vektlegges.

Prosessledelse arbeidsmøte

 • Sterk fokus på arbeidsmøtets målsetting.
 • Arbeidsmøtet produserer resultater; uvesentligheter ”parkeres”.
 • Representanter som deltar dekker alle relevante områder.
 • Alle elementer i arbeidsmøtet belyses.
 • Inngrodde handlemåter utfordres og at det stimuleres til nytenkning.
 • Enighet oppnås ved stegvis aksept og forankring bygget på tillit.
 • Alle beslutninger og resultater dokumenteres.

Prosessledelse sørger for:

 • at fokus holdes på oppgaven som skal løses.
 • å tilføre teknikker som gjør at deltakerne arbeider på en systematisk måte.
 • at gruppen i fellesskap kommer fram til gode løsninger.
 • at gruppen i fellesskap kommer til enighet og tar beslutninger.
 • at resultatene fra møtene dokumenteres. Utestående punkter planlegges inn i etterfølgende møter.

Trenger du hjelp fra en IT-konsulent?

Med IT-konsulenter fra oss kommer dere raskt i gang og oppnår en større fleksibilitet i prosjektene deres. Våre IT-konsulenter er høyt utdannede og selvgående spesialister som leverer IT-løsninger og konsulenttjenester i kortere eller lengre perioder.

Mer om effektiv konsulentbistand 

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI