Prosjektledelse

Visma Consulting har solid kompetanse innen prosjektledelse, og kan tilby bistand til planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter.

Ikke alle virksomheter har egne ressurser som har kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å drive store og komplekse IT-prosjekter. Visma tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og følge opp prosjekter på vegne av din virksomhet for å ivareta at dere i størst mulig grad får det dere ønsker å utvikle innen den tid, kost og ramme som er definert.

Prosjektledelse er et strategisk kompetanseområde for Visma Consulting og vi har lang erfaring med prosjektledelse både på leverandør- og kundesiden.

Prosjektledere i Visma Consulting arbeider for at du skal oppnå:

Våre prosjektlederne har lang erfaring fra store og komplekse prosjekter og dokumentert gjennomføringsevne. Vi sertifiserer våre prosjektledere i henhold til kravene fra IPMA eller PMI.

 

Våre konsulenter har kompetanse innen følgende områder:

Visma Consulting har også etablert et eget Project Management Office som bidrar til kontinuerlig forbedring av metodikk og prosesser, samt kompetansebygging og deling.

Vi benytter anerkjente metoder, både «tradisjonell» prosjektledelse og «agile» metoder, som f.eks. Scrum.

Kartlegging av mål, ønskede gevinster og mandat er avgjørende for at et prosjekt skal bli vellykket. Vi starter med å avdekke mål og ønskede gevinster og sørger for at prosjektdeltakere blir satt inn i og kjent med forventningene. Rammer for tid, ressurser og kost er også forhold som er avgjørende for et vellykket prosjekt, i tillegg til forankring og lederinvolvering.

Vi har et tett samarbeid med våre kunder for å oppnå ønsket resultat, innenfor avtalte kostnads- og tidsrammer.

 

Risikostyring

Under oppstart av prosjektet identifiseres risikofaktorer. For hver faktor vurderes sannsynlighet og konsekvens. Det lages et dokument for risikohåndtering der initielle og nye risikofaktorer legges inn og følges opp regelmessig med tanke på sannsynlighet for og konsekvens ved inntreffelse. Både risikofaktorer og problemer skal tas opp på hvert prosjektgruppemøte og eskaleres etter behov til styringsgruppen.

Prosessledelse

Visma Consulting har lang erfaring med bruk av prosessledelse i applikasjonsutviklings- og anskaffelsesprosjekter, samt i forretningsutvikling.

Visma Consulting benytter arbeidsmøter (workshops) aktivt for å nå prosjekt- og effektmål. Møtene styres etter en innøvd arbeidsmetodikk (kalt prosessledelse) hvor planlegging, styrt gjennomføring og dokumentering vektlegges.

Prosessledelse sørger for:

  • at fokus holdes på oppgaven som skal løses.
  • å tilføre teknikker som gjør at deltakerne arbeider på en systematisk måte.
  • at gruppen i fellesskap kommer fram til gode løsninger.
  • at gruppen i fellesskap kommer til enighet og tar beslutninger.
  • at resultatene fra møtene dokumenteres. Utestående punkter planlegges inn i etterfølgende møter.

 

Et eksempel hvor prosessledelse effektivt kan benyttes, er i applikasjonsutviklingsprosjekter. Der dialog med brukere er viktig for å fremskaffe og forankre en applikasjons ønskede funksjoner. For å utnytte brukernes kompetanse og tid på best mulig måte, gjennomføres prosessen på følgende måte:

  • En serie arbeidsmøter gjennomføres med brukerne, der krav til ny applikasjon kartlegges og detaljeres.
  • I arbeidsmøtene er det viktig at kunden stiller med brukere som er representative innenfor sitt arbeidsområde og med interesse for å bidra. I tillegg må brukerne ha beslutningsmyndighet, dette for å gjøre møtene og utviklingsprosessen effektiv.
  • Arbeidsmøtene planlegges med hensyn til hvilke oppgaver som skal løses i møtet. Hvert møte har klare målsettinger for hva som skal foreligge av resultater når møtet avsluttes.

Trenger du hjelp fra en IT-konsulent?

Med IT-konsulenter fra oss kommer dere raskt i gang og oppnår en større fleksibilitet i prosjektene deres. Våre IT-konsulenter er høyt utdannede og selvgående spesialister som leverer IT-løsninger og konsulenttjenester i kortere eller lengre perioder.

Mer om effektiv konsulentbistand 

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger