Optimering

Optimering handler om å maksimere fortjenesten ved å utnytte ressurser som tid, arbeidskraft, kapital eller råvarer på en mest mulig fornuftig måte.

Store datamengder og økt kompleksitet i IT-infrastruktur gjør det svært utfordrende og noen ganger helt umulig for den menneskelige hjerne å finne den optimale løsningen for å utnytte ressurser som tid, arbeidskraft, kapital eller råvarer på en mest mulig effektiv måte.

Utnytter du tid og ressurser optimalt?

Mange virksomheter opplever store utfordringer knyttet til ressursplanlegging, schedulering av produksjonsprosesser og bruk av maskiner og utstyr. Organisering av mennesker og utstyr, varelager og flyt av varer og tjenester er områder hvor tid er en knapphetsfaktor og ressurser bør utnyttes optimalt.

Deadline - green.jpg

HR - division - team - green.jpg

Hva kan optimering løse?

Virksomheter kan oppnå store gevinster ved å ta i bruk maskinlæring og optimeringsteknologi for å effektivisere sine arbeidsprosesser og bruk av ressurser. Ved å benytte den nyeste forskningen innen kunstig intelligens, spesielt maskinlæring og optimalisering, ønsker vi å forbedre driften til både private og offentlige virksomheter gjennom mer effektiv bruk av ressurser.

Mange virksomheter sliter også med evnen til å forutse hva som kommer til å skje fremover. De fleste virksomheter i dag sitter med enorme mengder historiske data, men mangler evnen til å ta i bruk ny teknologi for å skape innsikt og predikere hva de bør gjøre fremover for å tilpasse seg et skiftende marked. 

Ved utvikling av brukervennlige, analytiske verktøy i skyen, forvandler vi virksomheters manuelle prosesser til konkurransefortrinn, slik at de kan ta gode og informerte beslutninger.

Utfordringer vi løser ved bruk av optimering

Planlegging og schedulering

 • Ressursplanlegging
 • Produksjonsprosesser
 • Bruk av maskiner og utstyr

Logistikk og ruteoptimalisering

 • Organisering av mennesker og kjøretøy
 • Flyt av varer og tjenester
 • Varelager

Utfordringer vi løser ved bruk av maskinlæring og prediksjon

Prediksjon

 • Prediksjon av f.eks økonomi eller trafikk
 • Bildegjenkjenning
 • Tekstanalyse

Prising

 • Overvåkning av konkurrerende priser
 • Inntektsoptimalisering
 • Dynamisk prising

Optimeringsrapport.png

Hvorfor investere i optimering?

Lær hvorfor Fortune 500 selskaper investerer i optimering og hvordan optimering kan skape verdi for din virksomhet.

E-boken beskriver hva optimering er og hvordan du skal lykkes med dine optimeringsprosjekter.

Last ned gratis e-bok

Hvordan kan Visma hjelpe med dine optimeringsprosjekter?

Vi har levert en rekke optimerings- og maskinlæringsprosjekter i inn- og utland, og hjelper deg gjerne med å finne ut hvordan optimering eller maskinlæring kan skape verdi for din virksomhet.

Vi er ansvarlige for å skape banebrytende teknologi gjennom kommersialisering av ideer til produkter.

Vi tror at suksessen med anvendt optimering avhenger av domenekunnskap og en dyp forståelse av virksomheten. Derfor opererer vi i team hvor hvert medlem deltar i hele verdikjeden til prosjektet – fra forbedring av forretningsprosesser til matematisk modellering, algoritmekonstruksjon, full stack-utvikling og applikasjonshosting.

I utviklingen av optimeringsproduktene jobber vi tett med sluttbrukerne. På denne måten integreres kundens behov og preferanser i kjernen av løsningene. Denne tilnærmingen resulterer i produkter som sluttbrukerne liker å bruke.

Optimeringsløsninger Visma har levert

Ruteoptimalisering

Stadig flere eldre får helsebehandling i hjemmene sine, noe som skaper en voksende hjemmetjeneste. Før ble rutingen av sykepleiere til riktig hus til riktig tid gjort manuelt – en ekstremt vanskelig og kompleks oppgave. Med bare 3 sykepleiere og 30 pasienter overstiger antall mulige ruter antall atomer i universet.

Nå kan hjemmesykepleiere få hjelp til å optimalisere reiseruter ved hjelp av optimeringsteknologi. Ved bruk av en app får sykepleiere tildelt pasienter og den anbefaler den beste ruten for hver sykepleier. Resultatene har vært svært gode! Sykepleiere kan nå bruke 10% mer av tiden sin med pasienter – det tilsvarer to ekstra kopper kaffe hver dag.

Stadig flere bransjer kan ta i bruk ruteplanleggeren – blant annet post, søppel og matleveringstjenester.

route-optimization.gif

Skoleplanlegging

Å lage en skoleplan for det kommende året er en tidkrevende og frustrerende prosess å gjøre manuelt. Det er mange bevegelige deler som tilgjengelige rom, kompetente lærere, nødvendige fag og nødvendige timer.

Visma har utviklet en automatisert timeplanløsning som reduserer betydelig tid, krefter og unøyaktigheter. Løsningen tilordner klassetimer til rom, lærere og tidspunkt basert på skoleklasse, romkapasitet, tidsplan og lærerkompetanse. Denne beslutningsprosessen kan også tilpasses basert på brukerprioriteringer og vil presentere en foreslått tidsplan for administratorer som kan godta eller endre etter eget ønske.

timetable_large.gif

Barnehageopptak

Hver kommune i Norge har ansvar for å gjennomføre årlige barnehageopptak, med mål om å tildele barn til foretrukne barnehager. Imidlertid er det nasjonale, kommunale og barnehagespesifikke lovgivninger som kompliserer opptaksprosessen. De foreslåtte tildelingene er ikke alltid optimale og mange barn tildeles ikke ønsket barnehage. Det er krevende å løse problemet manuelt og det kan ta måneder å få en tildeling som tilfredsstiller alle behov.

For å forbedre opptaksprosessen har Visma utviklet optimering for barnehageopptak for å skape en optimal tildeling av barn til barnehager på få sekunder. Dette gir de ansatte i barnehagene mer tid til å utvikle læringsressurser i barnehagen og opprettholde tett kontakt med foresatte. Opptaksoptimeringen kan også konfigureres for å sikre balansert alder og kjønnsfordeling, samt minimere den gjennomsnittlige reiseavstanden for foreldre.

new-allocation.gif

Ressurs- og skiftplanlegging

For en bedrift, sykehus, fabrikk eller andre virksomheter, er det viktig å planlegge ansattes skift på en effektiv måte når de opplever variasjon i etterspørselen. Den allerede kjedelige oppgaven med prognose og å oppfylle daglige krav i personalets kompetanse kompliseres ytterligere av lover og ansattes preferanser. Resultatet er en repeterende og tidkrevende prosess som kan føre til utilstrekkelige og urettferdige tidsplaner.

I optimeringsprosjektet for ressurs- og skiftplanlegging har vi utviklet løsninger som på få minutter optimaliserer skiftallokering, og dermed automatiserer mange planleggingsprosesser for arbeidsstyrken. Løsningen hjelper til med å lage rettferdige og effektive tidsplaner som også overholder lover og regler.

rostering.gif

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI