Mobile løsninger

Mobile løsninger handler om å gjøre tjenester tilgjengelige for brukerne der de ønsker å bruke dem. 

 
 

Mobilutvikling illustrasjon

Mobilutvikling

Mobilutvikling handler om å levere løsninger som enkelt lar seg bruke på mobile plattformer.

En mobilutvikler jobber tett med kunden for å finne teknologi og plattform som passer med de funksjonelle behovene, enten det er hybride eller native applikasjoner, for mobil eller nettbrett. Våre utviklere leverer ren og vedlikeholdbar kode ved hjelp av testdrevet utvikling og sterkt fokus på Clean Code.

Mer om Mobilutvikling

Interkasjonsdesign illustrasjon

Interaksjonsdesign

Interaksjonsdesign handler om interaksjonen mellom mennesket og maskin, og forbindes med design av grensesnitt og god brukeropplevelse. En interaksjonsdesigner er ansvarlig for å ivareta brukernes behov i en utviklingsprosess.

Mer om Interaksjonsdesign

Universell utforming illustrasjon

Universell utforming

Universell utforming handler om å lage gode, digitale løsninger som er tilpasset alle i samfunnet, uavhengig av om man har nedsatte kognitive ferdigheter. Universell utforming må ivaretas spesielt i systemutvikling, da både kildekoden og design må ivareta retningslinjene for WCAG 2.0.

Mer om Universell utforming

Front-end utvikling illustrasjon

"Front-end" utvikling

Forsiden eller den såkalte "Front-enden" er det første som møter deg når du går inn på et nettsted. Det er den visuelle delen av nettstedet og skal lede deg til målet kjapt og effektivt, uten å være i veien. Front-end er også tett knyttet til interaksjonsdesign, og handler om å forstå brukerens behov og å løse de på en logisk og enkel måte.

Mer om "Front-end" utvikling

Responsivt design illustrasjon

Responsivt design

Med nye enheter på markedet hvert år kommer det stadig flere nye skjermer med varierende størrelse og oppløsning. Noen med landskapsvisning, noen med portrettvisning og noen helt kvadratiske. Dagens mobiler kan enkelt flippes for å endre visningen av innholdet. Hvordan skal man designe og utvikle for alle disse skjermene?

Mer om Responsivt design

Trenger du hjelp?

Send oss en beskjed så tar vi kontakt med deg.

Portrett av en visma konsulting

Portrett av en visma konsulting

Morten Brurberg
Forretningsområdesjef Mobile løsninger