Skyløsninger i Microsoft Azure

Som Microsoft-partner leverer Visma løsninger som støtter og benytter seg av moderne tjenester i nettskyen, Microsoft Azure.

Hva er Microsoft Azure?

Microsoft Azure er den eneste store skyplattformen Gartner rangerer som industrileder innenfor både infrastrukturtjenester (infrastructur as a service, IaaS) og plattformtjenester (platform as a service, PaaS).

Den største satsningen til Microsoft er Azure, og nesten alt annet av nyvinninger fra Microsoft er knyttet til Azure i stor eller liten grad. Dette gjør at grunnplattformen Azure er i kontinuerlig utvikling og har støtte for små enkle systemer til komplekse virksomhetskritiske løsninger. Microsoft baserer sin virksomhet på Azure, tør du gjøre det også?

 

Azure cloud.png

Screenshot Azure.jpg

Helt konkret er Microsoft Azure en nettsky som består av flere høyteknologiske datasentre spredd rundt i verden. Azure har to europeiske datasentre, et i Amsterdam og et i Dublin. Kunden velger selv hvilke lokasjon(er) som vil benyttes og har muligheten til å dra nytte av flere lokasjoner for å blant annet kunne gi brukerne best mulig responstid og sikkerhet.

Microsoft Azure som driftsplattform, og ikke minst applikasjonsplattform, har mange nye og gode løsninger som muliggjør helt nye dataløsninger, så vel som tradisjonelle IT-systemer. Verdensledende tjenester som Skype, Office 365 og Xbox Live kjører alt i Microsoft Azure. Microsoft Azure er ikke bare for de store, men flere og flere organisasjoner og lag bruker også Azure til sine hjemmesider. Plattformen støtter dagens teknologibehov og muliggjør fremtidens løsninger.

Tre hovedkategorier av tjenester

Microsoft Azure leverer tjenester innenfor tre hovedkategorier; infrastruktur som en tjeneste (IaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) og software som en tjeneste (SaaS).

Infrastruktur som en tjeneste (IaaS)

Infrastruktur som en tjeneste kan til dels sammenlignes med tradisjonell "On-premise" drift. Her kan virtuelle maskiner (VM) velges ut i fra et titalls forskjellige pakker med hardware, enten dedikert eller delt med andre. Kostnader påløper per minutt maskinen er slått på, så om en VM er avslått er det ingen kostnader utover disklagring. Som administrator har man full kontroll og det innebærer ansvaret for oppsett av VM, operativsystem og patcher, disker og nettverksinfrastruktur. Denne modellen egner seg godt for eldre legacy applikasjoner, men drar ikke full nytte av tjenesteprinsippet i nettskyen slik som tjenester innenfor PaaS og SaaS. En tradisjonell datamaskin med operativsystem er ikke laget for kontinuerlig drift, det kreves ofte omstarter ved programvareoppdateringer, eller utvidelse av kapasitet. For å sikre tilgjengelige systemer kreves det derfor mer avanserte lastbalanseringsoppsett ut fra hvilke rolle den enkelte maskin har.

Plattform som en tjeneste (PaaS)

Først når du kommer til plattform som en tjeneste (PaaS) drar man virkelig nytte av nettskyen. I PaaS-løsninger drar man nytte av prekonfigurerte plattformer med ferdig oppsatt operativsystem og tjenester slik at du ikke trenger å drifte og vedlikeholde denne delen selv – det gjør spesialister hos Microsoft for deg. I denne kategorien tilbys flere typer databaser og lagring som ferdig oppsatte tjenester som kan tas i bruk med en gang uten noen form for installasjon, blant annet:

  • MSSQL (Microsoft SQL server)
  • NoSQL databaser for lagring av strukturert data
  • Forskjellige køsystemer (Azure Queue og Service Bus)
  • Blobs (fillagring)
  • Redis distribuert minne
  • Websider
  • Mobil Backend
  • Integrasjonstjenester
  • Og mye mer

Software som en tjeneste (SaaS)

Software som en tjeneste (SaaS) er tjenester og applikasjoner sluttbrukere kan bruke mer eller mindre direkte. I Microsoft Azure Marketplace er det over 30.000 applikasjoner som kan kjøpes, de fleste av disse er tjenester som Visma kan bake inn i en løsning. Et godt eksempel på dette er Nyhetsbrev-utsendelse fra EPiServer CMS. Masseutsendelse av e-post bør gjøres via en tredjepart, da virksomhetens egen eposttjener fort kan blir kategorisert som spam-mail av andre tilbydere. For å unngå dette kjøper vi tjenester fra SendGrid for masseutsendelse av epost som er sømløst integrert i Microsoft Azure plattformen.

crop.png

Med Azure betaler du for bruk

Microsoft Azures prismodellen baserer seg på at det kun betales for bruk. For de fleste tjenestene betales det bare for faktisk diskplass, overført trafikk, eller per aktive minutt. Det kan derfor bli kostnadseffektivt å nedskalere applikasjoner om natten hvis det er mindre bruk da. Store kostnader i forbindelse med kjøp av infrastruktur er ikke nødvendig lenger, i Microsoft Azure er det mulig å begynne med lav kapasitet, og øke gradvis ettersom bruken av systemet øker.

Azure On-premise – delt sky, privat sky

Microsoft Azure er mer enn en applikasjonsplattform driftet hos Microsoft. Det er en applikasjonsplattform IT-avdelingen kan installere på eksisterende hardware for å etablere sin «private sky». Flere av de tradisjonelle driftsleverandørene har eller vurderer å etablere lokale Microsoft Azure datasentre som enten kan kjøpes som en helhet, eller fordeles blant flere kunder. På denne måten oppnås det en lokal Azure-platform for moderne applikasjonsdrift og forvaltning.

Windows Azure pack som er Azure på egen (On-premise) infrastruktur er ikke en fullgod Azure-løsning, da ikke alle tjenester fra Microsft Azure er mulig å kjøre. Det bør derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle, både hvem som er best egnet til å drifte basis hardware, og hvilke tjenester det er behov for.

data i skyen.png

Development.jpg

Utviklingsmiljø i Microsoft Azure

Etablering av utviklingsmiljø kan være en krevende prosess ved oppstart av et utviklingsprosjekt. Visma benytter Visual Studio Online for versjonskontroll og bygging av applikasjoner for mange kunder. Koden deployes rett til servere i Microsoft Azure som automatisk blir skrudd på ved deploy, og kun holdes Online i arbeidstiden. Dette gir store besparelser i forhold til tradisjonell drift i ren kost, men det største gevinsten hentes ut igjennom fleksibiliteten Azure plattformen tilbyr. For utviklere er det selve drømmen å få jobbe med en moderne plattform som Microsoft Azure, hvor mulighetene er mange og fleksibiliteten stor.

Skyløsninger vi har levert

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI