Dette er Microsoft Azure

Azure er Microsoft sin plattform for skytjenester, og er et univers av ulike tjenester. Mange bedrifter foretrekker Azure-tjenesten fordi den er skalerbar, sikker og fleksibel. I tillegg betaler du kun for det du faktisk bruker, og slik kostnadseffektivitet er alltid en fordel. 

Azure kan erstatte fysiske servere og skytjenestene kan benyttes isolert eller sammen. Noe av det Azure kan brukes til er driftsrelaterte funksjoner, Internet of Things (IoT) og lagring av store datamengder.

Snakk med oss om Azure

 

Screenshot Azure.jpg

Ikon_penger.png

Du betaler ikke mer enn du må

En stor fordel er at Azures prismodell baserer seg på at du kun betaler for faktisk bruk. For de fleste tjenestene betaler du bare for faktisk diskplass, overført trafikk, eller per aktive minutt. Bedriften din kan dermed sløyfe store kostnader ved kjøp av infrastruktur fordi Azure gjør det mulig å begynne med lav kapasitet, og øke gradvis når bruken av systemet øker.

Ikon_lokasjon.png

Benytt deg av flere lokasjoner

Nettskyen Azure består av flere høyteknologiske datasentre spredd rundt i verden. Azure har flere datasentre i Europa, og du kan selv velge hvilke lokasjon(er) bedriften skal benytte. På denne måten har dere muligheten til å dra nytte av flere lokasjoner for å, for eksempel, kunne gi brukerne deres best mulig responstid og sikkerhet.

Ikon_store og små.png

En plattform for store og små

Som drifts- og applikasjonsplattform har Microsoft Azure mange nye og gode løsninger som muliggjør helt nye dataløsninger, så vel som tradisjonelle IT-systemer. Verdensledende tjenester som Skype, Office 365 og Xbox Live kjører alt i Azure, men plattformen fungerer like godt for mindre organisasjoner, lag og bedrifter.

Azure_cloud.png

Vi kan Microsoft Azure

Nettopp fordi Azure har et univers med fantastiske tjenester kan det være utfordrende å finne ut hvilke tjenester som er ideelle for din bedrift. Vi har spisskompetanse når det kommer til Azure, og har i flere år benyttet plattformen både internt og i kundeprosjekter. Sammen finner vi ut hvordan din virksomhet kan bruke Azure og få mest mulig ut av plattformen.

Avtal en prat

Et utvalg av skyløsninger vi har levert:

Referanse_ID-senter_2.png


Ny nettportal for Nasjonalt ID-senter

Utvikling av nettportalen NIDSenter.no og drift av skytjenester

Portalen ble opprinnelig utviklet for en annen organisering og virksomhetsarkitektur, og Visma Consulting har derfor bidratt med utførelse av prosjekt for reetablering av portalen. Portalen driftes i dag i Microsoft Azure.

Les mer om dette prosjektet

 

Referanse_UDI.png

Effektiv skyløsning for Utlendingsdirektoratet (UDI)

Webløsning for søknad om oppholdstillatelse i Norge

For å effektivisere søking og søknadsbehandling besluttet UDI å digitalisere sine prosesser, slik at den enkelte søker kunne tilegne seg informasjon og registrere en rekke opplysninger på egenhånd. 

Les mer om dette prosjektet

Referanse_UNE.png

Ny portal for Utlendingsnemnda

Utvikling av de nye nettsidene til une.no

Utlendingsnemnda gikk fra en gammel versjon av EPiServer til en ny versjon som kjøres stabilt i skyen (Microsoft Azure). Visma Consulting bistod i å etablere portalen som en skyløsning og utredet de tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forholdene for et slikt valg.

Les mer om dette prosjektet

Snakk med oss om Microsoft Azure!

 

 

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting