Sikkerhetstesting

En sikkerhetstest avdekker sårbarheter i applikasjoner eller infrastruktur

Hva er sikkerhetstesting?

En sikkerhetstest avdekker sårbarheter i applikasjoner eller infrastruktur. Sikkerhetstesting utføres som en del av utviklingen eller i dedikerte perioder med fokus på sikkerhet. Forskjellen på en sikkerhetstest og en penetrasjonstest er at førstnevnte ikke utnytter funn for å eskalere angrepet, men rapporterer funn så fort de er verifisert.

Innhold

  • Utføres på Infrastruktur eller Applikasjonsnivå
  • Automatiske og manuelle tester med anerkjente verktøy og teknikker
  • Utføres regelmessig i sprinter eller ved milepæler

Verdi

  • Evaluerer nåværende status på sikkerhet
  • Generere sikkerhetstiltak
  • Bedre kontroll på sikkerhetsstatus i løsning eller infrastruktur
  • Kompetansehevende for utviklere, testere og prosjektledere

Kontakt oss om IT-sikkerhet